Turussa on käyty kunnallisessa koulussa jo vuodesta 1872, pisimpään Suomessa. 150. lukuvuotta juhlistetaan normaalin koulutyön merkeissä. Erityinen huomio kiinnittyy oppilaiden tukeen ja hyvinvointiin sekä monikulttuurisuuden haasteisiin.

Turun kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden kehityskohteita ovat alkavana lukuvuonna erityisesti koulusegregaation vähentäminen sekä erikoisluokkatoiminnan ja oppilaiden tuen strategioiden uudistaminen.  

- Juhlavuodesta huolimatta näkymä on vahvasti tässä ajassa ja ennen kaikkea tulevaisuudessa. Turku suunnittelee ja rakentaa aktiivisesti uusia koulu- ja päiväkotitiloja sekä järjestää laadukkaita kasvatus- ja opetuspalveluja turkulaisille ja muillekin Turun seudun asukkaille, kertoo kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen

Perusopetuksessa uusia tukimuotoja oppilaille 

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) korvaa kymppiluokan. Koulutuksessa yhdistyvät aiemmat lukioon valmistava koulutus (LUVA) ja tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (VALMA). 

Valmistavan opetuksen kysynnän kasvuun varaudutaan perustamalla uusia VALMO-ryhmiä. 
Lisäksi myöhäisessä vaiheessa maahan tulleiden oppilaiden tukea toteutetaan jatkossa ns. Silta-tuella, jonka tavoitteena on, että oppilas saa peruskoulun päättötodistuksen ja saavuttaa tasavertaiset mahdollisuudet toisen asteen jatko-opiskeluun.  

Koulupoissaoloihin puuttumisen ja sitouttavien toimintamallien kehittäminen jatkuu. Samoin jatkuvat tukitoimet koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi. 

Maksuton toinen aste starttaa toiselle kaudelle 

Maksuttomalla toisella asteella alkaa toinen lukukausi oppivelvollisuuden noustua 18 ikävuoteen. Yhteishaussa suomen- ja ruotsinkielisiin lukioihin Turussa hakeutui yhteensä 1167 nuorta. Keskiarvorajaksi lukioiden sisäänpääsyyn muodostui suomenkielisissä 7,83 ja ruotsinkielisellä puolella 7,92. Lukioihin aloituspaikkoja saatiin nostettua niin suomen- kuin ruotsinkieliselläkin puolella yhteensä 52 paikalla, mutta tarve lisäpaikoille jatkuu edelleen.  

Turun ammatti-instituutissa (TAI) opintonsa aloittaa 1350 uutta oppivelvollista. Määrä on samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Alle 20-vuotiaiden oppisopimusopiskelijoiden osalta alkaa korotetun koulutuskorvauksen kolmivuotinen kokeilu OKM:n rahoituksella.  

Varhaiskasvatuksessa rekrytointihaasteet pinnalla 

Varhaiskasvatuksessa haasteita tuo pula lain määrittämät pätevyysehdot täyttävästä henkilöstöstä. Vaikka Turussa selvitään toistaiseksi pääkaupunkiseutua paremmin, tilanne on vaikea. Lisäksi alalla olevista työntekijöistä halutaan pitää kiinni. Helpotusta tilanteeseen haetaan muun muassa henkilöstön täydennyskoulutuksista, johtamisjärjestelmän ja työolojen kehittämisestä. 

Sisällöllisesti varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön lapsen tuen tasot, jotka ovat tuttu asia jo esiopetuspuolelta. 

Uudet tilat, väistötilat sekä palveluverkko 

Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoselvitys valmistuu vuoden 2022 aikana ja  sen pohjalta suunnitellaan konkreettisia muutosehdotuksia palvelu- ja tilaverkkoon. 

Keskusta-alueen varhaiskasvatus- ja kouluverkko ovat myös tarkastelun alla. Väestöennusteiden pohjalta valmistuu palvelutarvearviointi ja pidemmän aikavälin arvio tilatarpeista huomioiden palvelujen sijainti ja saavutettavuus. 

Itä-Turun osalta palveluverkkotarpeita arvioidaan erikseen, kun Karhunaukion yhtenäiskoulun valmistelu ja kansainvälisen koulun sijoittuminen Tiedepuiston alueelle etenevät. Samassa huomioidaan myös kehittyvä Itäharjun alue sekä Varissuon ja Pääskyvuoren tarpeet. 

Peruskorjauksista valmistuvat lukukaudella 2022–23 Kallelankadun päiväkodin loppuosa sekä Sirkkalan, Raunistulan ja Pääskyvuoren koulut. Uusia väistötiloja valmistuu Mikaelin ja Suikkilan kouluille, Luolavuoren koulun Inkilänkadun yksikölle sekä Keltasirkunpolun päiväkodille. Lisätiloja on tulossa Pansion ja Hepokullan kouluille ja väistöliikuntatila Lausteen koululle.  

Taito-kampuksen kilpailutus osana Kupittaan kärjen hanketta etenee ja toteuttaja selviää vuoden 2022 aikana, jonka jälkeen alkaa hankesuunnittelu.