Turku 2029 -säätiön vuoden 2021 jaettava tuotto 250 000 euroa kohdennetaan Turun kaupungin kulttuuri- ja taidealan sopimuskumppaneille, suurempien yhteistuotantojen toteuttamiseen. Haku on käynnissä 15.8–9.9.2022.

AVUSTUSTEN HAKUAIKA  

  • Haku alkaa ma 15.8. klo 00.01
  • Haku päättyy pe 9.9. klo 16.00
  • Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

KUINKA AVUSTUSTA HAETAAN?

Avustusta haetaan sähköisesti Kulta-järjestelmässä

AVUSTUSHAKUUN LIITTYVIIN KYSYMYKSIIN VASTAA

Kulttuurisihteeri Niina Niemi-Nagy

Avustus keskittyy Turun kaupunginhallituksen kulttuurialan sopimuskumppaneiden ja kulttuuri- ja nuorisolautakunnan sopimuskumppaneiden yhteistyöprojekteihin. Toteutuksessa tulee olla mukana vähintään yksi Turun kaupungin kulttuurialan sopimuskumppani. Sopimuskumppani toimii avustuksen hakijana ja projektia koordinoivana tahona. Projektiin tulee tämän lisäksi osallistua myös muita taide- ja kulttuurialan toimijoita.

Yhdelle projektille myönnettävä avustus ohjeellisesti korkeintaan 80 000 euroa, jaettava osuus mahdollistaa avustuksen noin 3–5 tuotannolle. Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti taiteellisen sisällön tuottamiseen. Kiinteisiin kuluihin, kuten laitehankintoihin kohdistuvat kustannukset harkitaan erikseen. Avustusta ei ole tarkoitettu yleisen toiminnan rahoittamiseen. 

Arvioinnin perusteena on taiteellisen laadun lisäksi innovatiivisuus ja yllätyksellisyys, kaupungin vetovoiman lisääminen sekä projektin monipuolisuus.

Projektin tulee tuottaa taiteellinen tuotos Turun kaupunkiin. Tuotannot tulee toteuttaa vuoden 2023 loppuun mennessä. Haku käynnistyy 15.8. ja päättyy 9.9. klo 16.00.

Avustusta haetaan sähköisesti osoitteessa: lomakkeet.turku.fi

 

 

Asiasanat: