Turun kaupungin uusiin kärkihankkeisiin lukeutuva Kulttuurin kärkihanke pohjaa Kulttuurilupaukseen. Sen viesti on, että nyt on taiteen ja kulttuurin aika!

Kulttuurilupaus muodostuu viidestä teemasta. Mitä teemojen alla tavoitellaan ja miten lupauksia lähdetään lunastamaan? Kulttuurin kärkihankkeen hankejohtaja Irina Niemimäki vastaa teema teemalta:

1. Onnelliset turkulaiset

- Tiedämme sekä kokemusperäisesti että tutkimusten perusteella, että taide ja kulttuuri edistävät ihmisten hyvinvointia ja ovat osa hyvää elämänlaatua. Siksi kaikilla on oltava mahdollisuus taiteen ja kulttuurin tekemiseen ja kokemiseen koko elämänkaaren ajan.

Taiteen talon pieni avajaisvieras sai ilmapallon Irina Niemimäeltä.

Erityisesti lapsilla tulisi olla tasavertaiset mahdollisuudet kasvaa kulttuuriin. 5–6-vuotiaille esikoululaisille ollaankin luomassa kulttuurikasvatuskokonaisuus osaksi esiopetusta ja sen opetussuunnitelmaa. Mallia otetaan peruskoululaisten Elämyspolusta.

Lisäksi suunnitelmissa on luoda malli, jossa tukea tarvitsevia pikkulapsiperheitä ohjataan vaikkapa neuvolan kautta kulttuurin ja taiteen voimauttaviin ryhmätoimintoihin. Huomioimme myös muita ikäryhmiä sekä laajennamme ja kehitämme hyväksi havaittuja toimintamalleja tarpeen mukaan. 

2. Taide ja kulttuuri työnä

- Kulttuurilupaus on laadittu yhteistyössä alan toimijoiden ja kaupunkilaisten kanssa, ja taide ja kulttuuri työnä oli osallistumispajojen yksi puhutummista teemoista. Lopputulos oli ykskantaan se, että Turussa tulee olla toimintaedellytyksiä ja työtä taiteen, kulttuurin ja luovien alojen ammattilaisille ja sen eteen on yhdessä tehtävä töitä.

Kentän toimintaedellytysten tukemiseen kuuluvat tiloihin liittyvät asiat, mutta myös esimerkiksi taide- ja kulttuurikentän näkyvyys ja koulutuksellinen tuki. Yhdessä tulee löytää ja osoittaa uusiakin paikkoja, malleja ja polkuja taide- ja kulttuurialan tekijöiden työllistymiseen. Pohdittavana on myös se, miten taiteen ja kulttuurin tarvitsija löytää tekijät.

Toukokuussa 2022 avatussa Taiteen talossa on työtiloja kymmenille kuvataiteilijoille.

3. Rajattomat rakenteet

- Jatkamme kulttuurilaitosten ennakkoluulotonta kehittämistä. Taide ja kulttuuri ovat oleellisessa asemassa kaupunkikehittämisessä ja asukkaiden hyvinvoinnin tukemisessa. Tärkeää on toimijoiden välinen laaja yhteistyö, jossa mukana ovat mm. korkeakoulut, yritykset, yhdistykset ja säätiöt.

Tämän otsikon alla on paljolti mukana ymmärryksen lisäämistä, asenneilmapiirin muutosta ja vaikuttamista. Konkreettisina tekoina voivat toimia esimerkiksi taidelaitosten tilojen avaamiset kentän toimijoille.  

4. Uudistuvat ja luovat kohtaamisten tilat

Onnitteluja vasta-avatulle Taiteen talolle.

- Tässä puhutaan siitä, miten taiteen ja kulttuurin tekemiselle ja kohtaamisille tulee olla tilaa. Kaupunkilaisilla on oltava mahdollisuus törmätä kulttuuriin julkisissa sisä- ja ulkotiloissa, unohtamatta itse tekemiseen ja harrastamiseen liittyviä tiloja.

Pidemmän aikavälin tekoina ovat esimerkiksi Linnanniemeen rakentuva Turun ensimmäinen taidekaupunginosa ja Aurajoen varrelle luotava Kulttuuriranta. Kulttuurin ja luovien alojen tekijöille mahdollistettavat määräaikaiset tilakokeilut ovat myös mietinnän alla.

5. Kutsuva ja kutkutteleva kulttuuritarjonta

- Kuten muitakaan, niin erityisesti tätä Kulttuurilupauksen teemaa ei onneksi yksin kärkihanke tai kaupunki ole toteuttamassa. Sen lunastamiseen tarvitaan paljon erilaisia toimijoita ja tekemistä sekä tietysti laajaa yhteistyötä. Kutsuva ja kutkutteleva kulttuuritarjonta pitää sisällään mahdollisuuksia ja edellytyksiä ympärivuotisille pienille ja suurille tapahtumille, uusille avauksille ja kansainvälisyydelle. Taiteen ja kulttuurin vetovoima on osaltaan vahvasti luomassa elinvoimaa koko alueelle.

Kulttuurilupauksen visuaalisen tulkinnan toteutti animaatiotaiteilija ja kuvittaja Sade Lahti.

Täällä syntyy

Kulttuurilupauksessa kuuluu moniäänisyys ja se huomioi erilaiset turkulaiset – jokainen meistä voi osaltaan olla toteuttamassa kulttuurilupausta.

”Luovuuden ruokkiminen, kulttuuriin kasvaminen ja oma tekeminen.  
Me voidaan kasvaa kulttuuriin ymmärtämättä, että meillä on mahdollisuus myös tehdä sitä itse.  

Meissä kaikissa on se sama luovuus, jolla me voidaan ryhtyä leikkimään.  
Täällä on onnellisuutta ja sivistystä. Täällä syntyy. 

Vaikka mulle kansakoulus opettaja sano, että et sä osaa edes paperia repiä.  
Siitä on 50 vuotta aikaa ja vieläkin muistan. Toivottavasti tänä päivänä kukaan ei törmää sellaseen.  

Varmistetaan, että kulttuuriin totutaan varhaisessa vaiheessa, että kaikki saa monipuoliset kulttuurikokemukset, riippumatta mikä on perhetausta.  

Se on niin tärkeä asia, että sitä ei voi pudottaa pois.

Ote Korvarunopakasta, jonka sanataiteilija Veera Vähämaa loi Kulttuurilupauksen työpajojen pohjalta. Korvaruno on kirjoittamisen menetelmä, joka syntyi Turun Sanataideyhdistyksen piirissä 2010-luvulla. Siinä runokirjuri kirjaa ylös toisen, yksilön tai ryhmän, puhetta ja rakentaa puheesta runon. 

Kuuntele Korvarunopakka ja tutustu koko Kulttuurilupaukseen

Juttu on julkaistu Turkupostissa 3/2022
Teksti: Päivi Autere
Kuvat: Jussi Virkkumaa