Turun kaupunki tukee nuorten työllistymistä uudella kausityösetelillä. Kausityösetelin tavoite on tutustuttaa turkulaisia nuoria työelämään ja työllistää heitä jo olemassa olevan kesätyösetelin käyttöajan ulkopuolella.

Lisätiedot: Rosa-Liina Räisänen p. 040 653 7669, rosa-liina.raisanen@turku.fi

Ohjeet kausityösetelin hakuun 

Turun kaupunki ottaa syksyllä käyttöön uuden kausityösetelin. Kausityösetelillä tuetaan nuorten työllistymistä kausitöihin muun muassa loma-aikoina sekä ilta- ja viikonlopputöiden osalta. Samalla kun kausityöseteli otetaan käyttöön, siirrytään setelien hakuprosessissa sähköiseen järjestelmään.

Kausityöseteli on 310 euron arvoinen tuki työnantajalle, joka palkkaa 15–20-vuotiaan nuoren töihin 1.9.2022–30.4.2023 väliselle ajalle. Kausityöseteleitä on jaossa käyttöönoton ensimmäisenä kautena yhteensä 200 kappaletta, ja niitä aletaan jakaa 1.9.2022.

‒Työkokemuksen saaminen mahdollisimman nuorena on tärkeää myöhemmän työllistymisen kannalta. Kausityöseteli kannustaa yrityksiä palkkaamaan nuorista lisätyövoimaa, jolloin nuoret pääsevät ensimmäisiin työpaikkoihinsa kartuttamaan työkokemusta, projektityöntekijä Rosa-Liina Räisänen Turun kaupungin työllisyyspalveluista Työpisteeltä kertoo.

Kausityösetelien malli on rinnasteinen kesätyöseteleihin, joilla tuetaan nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamista.

Kausityösetelin hakuprosessissa noudatetaan kesätyöseteleistä tuttua kaavaa: Nuori etsii itsenäisesti itselleen työpaikan ja täyttää työnantajan kanssa esitietolomakkeen, jota vastaan seteli myönnetään. Avustus maksetaan työsuhteen päättymisen jälkeen.

Erona aiempaan on, että esitietolomake palautetaan tästä lähtien Työpisteelle sähköisesti. Sähköiseen malliin siirtyminen sujuvoittaa ja selkeyttää hakuprosessia.