Millaiselta näyttää kotikulma Jyrkkälässä, Skanssissa ja Haritussa vuonna 2022?

Turun museokeskus toteutti elokuun aikana Jyrkkälän, Skanssin sekä Haritun alueilla valokuvaustyöpajoja, joiden tavoitteena oli selvittää, millaiseksi asukkaat kokevat kotiympäristönsä vuonna 2022. 

Ammattivalokuvaaja Satu Aallon ohjaamissa valokuvaustyöpajoissa osallistujat tutkivat erilaisia kuvakulmia kännyköillään ja kuvasivat alueilta löytyviä lempipaikkojaan.

Haritun alueella tärkeäksi koettiin erityisesti lähiluonto ja kävelyreitit, kun taas Skanssissa rakennettu ympäristö ja erilaiset kiinnostavat pinnat herättivät kuvaajien huomion.

Jyrkkälän kuvissa ja tarinoissa heijastuvat eri ikäpolvien kokemukset ja näkemykset alueesta sekä muistot alueen lähihistoriasta.

Halutessaan osallistujat saivat lahjoittaa Museokeskukselle käyttöoikeuden työpajojen aikana ottamiinsa kuviin ja tarinoihin, jolloin ne tallennettiin osaksi tulevia museokokoelmia. Asukkaiden ottamat kuvat ja tarinat alueista dokumentoivat moniäänistä arkea Turussa, ja museon arkistoissa ne säilyvät arvokkaina pysäytyskuvina ajastamme seuraaville sukupolville.

Lue lisää: Kuvia kotikulmilta

Ylin kuva: Kesäinen näkymä Jyrkkälästä. Kuvaaja: Raija Sivula, 2022.