Syvälahden neuvolasta siirtyy Moikoisten alueen asiakkaita Mäntymäen neuvolaan. Tavoitteena on tasoittaa asiakasmääriä ja varmistaa, että kaikille asiakkaille neuvola-aikoja olisi jatkossa saatavissa paremmin.

Lisätietoa neuvoloista 

Muutos tulee voimaan asteittain syyskuusta alkaen. Asiakkaat saavat tiedot siirrosta joko neuvolakäynnillä tai aikaa varatessaan.

Yksittäisten asiakkaiden siirtojen osalta poikkeukset eivät valitettavasti ole mahdollisia. Siirroilla varmistetaan, että neuvolan asiakasmäärät pysyvät tasaisina ja kaikille asiakkaille olisi jatkossa saatavissa paremmin neuvola-aikoja.

Mikäli haluat antaa palautetta, voit tehdä sen Turun kaupungin palautepalvelun kautta: turku.fi/palaute.  

Asiasanat: