Valtion Virastotalolla 30.–31.8. järjestetyt Lounais-Suomen nuorisotyön päivät kokosivat yhteen Varsinais-Suomen ja Satakunnan nuorisotyöntekijöitä. Tapahtuman teema keskittyi erityisesti yhteisöllisyyden vahvistamiseen nuorisotyössä.

Lisätiedot:

Heli Veijola, projektipäällikkö

Roso-tuotannon järjestämässä työpajassa testattiin matalan kynnyksen musiikkitoiminnan järjestämistä räppipajan muodossa.

Yhteisöllisyyttä lähestyttiin tapahtumassa konkreettisten toimintakeinojen, tutkimustiedon, yhteisten keskustelujen ja kokemusasiantuntijuuden kautta. Yhteisissä keskusteluissa ja puheenvuoroissa korostuivat erityisesti pohdinnat nuorten osallisuuden kokemuksen vahvistamisesta sekä erilaisten erityisryhmien kohtaaminen.

Tiistain työpajaosiossa muun muassa harjoiteltiin sisällöntuotantoa nuorten suosimassa TikTokissa ja testattiin matalan kynnyksen musiikki- ja taidetoiminnan järjestämistä osana nuorisotoimintaa. Lisäksi työpajoissa perehdyttiin radikalisoitumisen varhaisten merkkien tunnistamiseen Pelastakaan Lapset ry:n johdolla sekä toteutettiin pieniä rauhantekoja Gutsy Go -menetelmällä. Tilaisuudessa puhuivat myös esimerkiksi kasvatuspsykologian professori Niina Junttila nuorten kokemasta yksinäisyydestä, vuorovaikutuskouluttaja Jani Toivola erilaisuuden kohtaamisesta ja SPR:n Nuorten turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää nuorten osallisuudesta.

Gutsy Go:n työpajassa nuorisotyöntekijät järjestivät Virastotalon työntekijälle luottamusharjoituksen.

Käytännön oppien lisäksi päivillä käytiin myös keskusteluja nuorisotyön nykytilanteesta eri näkökulmista. Keskusteluissa teemat vaihtelivat nuorisotyön resurssien tehokkaasta hyödyntämisestä erilaisten vähemmistöryhmien kohtaamiseen.

Turussa Ote-säätiön nuorten kuntouttavassa työtoiminnassa työskentelevä Mika Vainio ja Eurasta Turkuun saapunut nuoriso-ohjaaja Suvi Rosenqvist kokivat päivien tärkeimmäksi anniksi erityisesti professori Niina Junttilan esityksen nuorten kokemasta yksinäisyydestä.

- Junttilan tutkimuksessa nousi esiin paljon sellaista, mihin törmään itsekin oman työni arjessa, joten esitys pysäytti ajattelemaan, Rosenqvist mietti.

Mika Vainion mielestä päivillä oli tärkeää päästä tapaamaan muita alalla työskenteleviä ihmisiä ja kuulemaan kentän asioista uudelta kantilta.

- Myös Gutsy Go:n esitys ja työpaja inspiroivat ideoimaan, miten omassakin työssä voisi hyödyntää menetelmiä, joissa nuoret pääsevät jalkautumaan oman yhteisönsä pariin, Vainio toteaa.
 

Suvi Rosenqvist ja Mika Vainio.