Avustusta voi hakea esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, kulttuurin ja liikuntamahdollisuuksien toteuttamiseen tai nuorten omaehtoiseen toimintaan.

Hakuaika alkoi 1.10. ja päättyy 11.11. klo 16.00

Avustuksia haetaan sähköisellä lomakkeella klikkaamalla lomakesivustolle.

Toiminta-avustukset vuodelle 2023

Turun kaupunki myöntää vuosittain toiminta-avustuksia yhteisöjen säännöllisen toiminnan tukemiseen. Vuoden 2023 toiminta-avustusten hakuaika on 1.10.–11.11.2022.

Avustuksia haetaan sähköisellä lomakkeella klikkaamalla lomakesivustolle. Hakuaika alkaa 1.10. ja päättyy 11.11. klo 16.00. Neuvontaa sekä teknistä tukea on saatavilla ainoastaan virka-aikana.

Järjestöt ja yhdistykset ovat Turun kaupungille erittäin tärkeitä yhteistyökumppaneita, sillä niiden toiminta lisää monin tavoin kaupunkilaisten hyvinvointia. Kaupunki tarjoaa järjestöille muun muassa tiloja ja tukee niiden toimintaa vuosittain erilaisina avustuksina yli 10 miljoonalla eurolla.

Avustusinfo 22.9.2022

Yleinen avustusinfo yhdistyksille ja yhteisöille järjestettiin etätilaisuutena 22.9.2022 klo 14.00.

Katso infon tallenne klikkaamalla tästä.

Vahva tunnistautuminen

Yhdistys- ja yhteisöasiakkaat tunnistautuvat Turun kaupungin sähköiseen avustusjärjestelmään Suomi.fi-valtuuksilla vuoden 2021 syksystä alkaen. Vanhat avustushakemukset siirtyvät vanhoilta käyttäjätileiltä yhdistysten omistukseen y-tunnuksen perusteella; yksityishenkilöiden ja työryhmien hakemukset lajitellaan henkilötunnuksen mukaan. Jos yhdistyksellä on rekisteriin kirjattu nimenkirjoittaja, jolla on oikeus edustaa yhdistystä yksin, voi hän tehdä jatkossa hakemuksia yhdistyksen puolesta ilman erillistä valtuutta. Muille henkilöille on haettava valtuuksia asioida yhteisön puolesta avustushakemuksiin liittyen suomi.fi-palvelussa.

Lisätietoja vahvasta tunnistautumisestä löydät sivulta avustusten hakeminen ja ohjeet.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan pääsääntöisesti vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä vuoden 2021 tilinpäätöstiedot. Tarvittavat liitteet on yksilöity hakulomakkeella.

Kaupungin yleisten avustusperiaatteiden mukaisesti avustusta ei myönnetä hakijalle, joka ei ole toimittanut tarvittavaa selvitystä edellisen vuoden avustuksen käytöstä. Toiminta-avustusten lisäksi kaupunki myöntää avustuksia mm. liikunta- ja muiden tapahtumien järjestämiseen, erilaisiin toimintasuunnitelman ulkopuolisiin, kertaluonteisiin tarkoituksiin sekä yhdistysten omistamien tilojen kunnostamiseen. Avustuskohtaiset hakuajat ja ohjeet ovat tarkistettavissa klikkaamalla avustussivulle.

Monitorin Digituki auttaa, jos valtuuttamisen antoon tai avustuksen hakemiseen tarvitaan apua. Monitorin yhteystiedot ja aukioloajat löytyvät klikkaamalla tätä linkkiä.