Turun kaupungin ilmastoraportti 2021 kokoaa tiedot Turun ilmastotoimista viime vuoden ajalta. Vuodelle 2021 asetettu välitavoite, päästöjen puolittaminen vuoden 1990 tasosta, ylitettiin merkittävästi.

Kaupunginvaltuuston esityslistan teksti

Ilmastoraportti 2021 (pdf)

----------------------------------------------

Turun ilmastosuunnitelma noudattaa Euroopan Unionin yhteistä mallia (EU SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan) ja sisältää toimet ja tavoitteet vuosille 2021, 2025 ja 2029.

Yhteistä eurooppalaista työmallia käyttää yli 10 000 kaupunkia ja aluetta, joiden ilmastotyöstä muodostuu yhdenmukaista raportointi- ja tietoaineistoa. Ilmastosuunnitelman toteuttamisesta raportoidaan yhteisen työmallin mukaisesti myös Euroopan Komissiolle.

Määrällisesti suurin päästövähennysurakka kohti ilmastopositiivista aluetta on Turussa vuoden 2021 tietojen perusteella jo tehty. Saavutettu päästövähennys sekä myös saavutettu päästöjen alhainen asukaskohtainen taso ovat kansainvälisestikin varsin merkittäviä saavutuksia.

Vuodelle 2021 asetettu välitavoite, Turun alueen kasvihuonekaasupäästöjen puolittaminen vuoden 1990 tasosta, ylitettiin. Vuoden 1990 tasosta saavutettu päästövähennys oli yli 55 prosenttia. Asukaskohtaisesti laskettuna vähennys oli vielä suurempi, ja saavutettu päästötaso on varsin alhainen muihin Suomen suuriin kaupunkeihin ja kuntiin verrattuna.

Näkökulmaa päästöihin laajennettiin myös kulutuksen päästöjen laskennalla, jossa Turku oli yksi Suomen ja maailman ensimmäisistä pilottikaupungeista. Sen tulokset osoittivat, että elämäntapamme ei alueellamme saavutetuista päästövähennyksistä huolimatta ole vielä ilmaston kannalta kestävä. Paljon ilmastotyötä onkin vielä edessä sekä alueellisen hiilineutraaliuden että ilmastopositiivisen kaupungin saavuttamiseksi.

Useilla ilmastotoimilla on saavutettu myös taloudellista hyötyä. Esimerkiksi kaukolämmön hinta ja päästöt alenivat Turussa, koska käänne uusiutuvaan energiaan on toteutettu ajoissa. Tällä on laaja merkitys kuntalaisille, sillä kaukolämpö kattaa Turussa 90 prosenttia kotitalouksista.

Ilmastoratkaisuja yhdessä asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa

Asukkaita osallistettiin vuoden 2021 aikana ilmastotoimiin 1,5 asteen elämä –kampanjan avulla ja yrityksiä kannustettiin mukaan kiertotalousliiketoimintaan. Pääosin vuoden 2021 aikana tehdyn valmistelutyön tuloksena Euroopan Komission myös valitsi Turun keväällä 2022 mukaan Euroopan 100 hiilineutraalin kaupungin missioon.

Useissa ilmastohankkeissa kehitettiin uusia ilmastoratkaisuja laajassa yhteistyössä Turun korkeakoulujen, yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Pormestariohjelman linjaukset antoivat vankan pohjan ilmastotyön vahvistamiselle. Turun vahvaa johtavaa roolia kaupunkien ilmastotyössä vahvistettiin alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Turun pormestari toimi johtavassa roolissa ICLEI:n globaalina varapresidenttinä ja osallistui aktiivisesti YK:n Glasgown ilmastokokoukseen.

Kuvateksti: Aitiopaikan katolla olevat aurinkopaneelit tuottavat Ylioppilaskylän alueelle ilmastoystävällistä sähköä. Kuva: Turun Ylioppilaskyläsäätiö