Turun varhaiskasvatuksessa on alkanut tänä syksynä projekti, jonka tavoitteena on selkiyttää kolmitasoisen tuen muotoja sekä parantaa tuen laatua ja saatavuutta. Miksi varhaiskasvatuksen ammattilaisen kannattaisi hypätä siihen mukaan? Tähän meille vastaavat hankkeen kaksi projektikoordinaattoria.

Haemme projektiin varhaiskasvatushenkilöstöä!

Rekrytoinnit ovat avoinna Kuntarekryssä. Hakuaika päättyy 4.11. klo 15.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan TURVAKOLTTU-projektiin osallistuvat kaikki Turun varhaiskasvatusalueet mukaan lukien ruotsinkielinen ja yksityinen varhaiskasvatus sekä vuorohoito ja perhepäivähoito. 

Tarkoituksena on päivittää varhaiskasvatuslain tuen uudistukseen liittyviä toimintamalleja, rakenteita ja yhteistyökäytänteitä, selkiyttää tuen tasoja ja käytänteitä sekä parantaa tuen saatavuutta huomioiden myös nivelvaiheet.

Varhaiskasvatuksen toimintamalleja ja kulttuuria kehitetään niin, että lasten tuen tarpeisiin pystytään vastaamaan mahdollisimman hyvin

Projektissa jalkautetaan ja juurrutetaan uudistuneen varhaiskasvatuslain mukaista kolmitasoisen tuen mallia Turun varhaiskasvatukseen. Projektikoordinaattoreina hankkeessa aloittivat Tuulia Viberg ja Lotta Luukkonen.

– Pyrimme siihen, että jokaisella lapsella on mahdollisuus saada tarvitsemaansa tukea varhain omassa varhaiskasvatusryhmässään, Tuulia kertoo.

Monipuolinen työnkuva motivoi

Projektikoordinaattoreiden vastuulla on huolehtia projektin sovituista aikatauluista. He järjestävät koulutuksia ja raportoivat hankkeen etenemisestä. Yhteistyössä tiimin kanssa he kehittävät lasten saaman tuen toimintamalleja ja käytänteitä.

– Työnkuva on monipuolinen ja se tekee tästä motivoivaa, Tuulia toteaa.

Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa varhaiskasvatusta

Projektiin palkataan kehityksen ja oppimisen tuen lastenhoitajia, varhaiskasvatuksen opettajia ja varhaiskasvatuksen erityisopettajia. Rekrytoinnit ovat avoinna Kuntarekryssä.

Näissä työtehtävissä pääsee vaikuttamaan uuden, lapsilähtöisen kolmitasoisen tuen toimintamallin ja käytänteiden kehittämiseen.

– Projektissa pääsee konkreettisesti kehittämään varhaiskasvatusta, sen toimintamalleja, rakenteita ja erilaisia yhteistyökäytäntöjä,  Lotta kertoo.

– Työstä tekee merkityksellistä se, että voimme auttaa lapsia siinä, että heidän yksilölliset tarpeensa ja toiveensa tulevat kuulluiksi ja voimme vahvistaa heitä yksilöinä ja osana ryhmää, Tuulia jatkaa.

20220829_151250.jpg
Projektissa pääsee myös kehittämään omaa osaamistaan, oppimaan uutta ja hyödyntämään varhaiskasvatuksesta saatua kokemusta ja tietotaitoa. ​​​​Kuvassa projektikoordinaattorit Lotta Luukkonen (vas) ja Tuulia Viberg.

Haemme varhaiskasvatukseen henkilöstöä, joilla on vahvaa osaamista ja kokemusta varhaiskasvatuksen arjesta sekä kehittämisideoita ja ajatuksia tulevaan. Näitä tarvitaan hankkeen toteuttamiseen.

– Olisi tärkeää saada projektiin mukaan ihmisiä, jotka tuntevat varhaiskasvatuksen kuin omat taskunsa, Lotta täydentää.

– Työyhteisömme on kehittämismyönteinen, rento ja motivoitunut. Täällä on hyvä työskennellä. Kannattaa hakea mukaan ja olla mukana rakentamassa parempaa varhaiskasvatusta, Tuulia kannustaa.

Merkityksellistä ja monipuolista työtä

Tuulia on työskennellyt Turun kaupungilla jo kolme vuotta erilaisissa projekti- ja kehittämistehtävissä.

– Parasta on ollut se, että olen päässyt tekemään merkityksellistä ja monipuolista työtä. Onnistumisen hetket yhdessä tiimin kanssa ovat olleet parhaita asioita, Tuulia kertoo

Turku on idyllinen kaupunki, joka kasvaa tällä hetkellä kovalla vauhdilla.

– Turussa on mukava työskennellä, sillä tämä on vanha, historiallinen kaupunki, jossa luonto on lähellä, kulttuuri on läsnä kaupunkikuvassa ja tapahtumia on paljon. Ihmiset ovat mukavia, vaikka joskus savolaisella on kielenymmärtämisen kanssa vaikeuksia, Lotta naurahtaa.