Itämeren kaupunkien liiton (Union of the Baltic Cities, UBC) oppivien kaupunkien toimikunnan kokous tuo Turkuun 20 koulutusalan asiantuntijaa kahdeksasta eri maasta 19.–20.9. Vierailun toinen päivä on omistettu opintovierailuille, jolloin tutustutaan Syvälahden kouluun sekä Turun ammatti-instituutin Oppimoon ja SpaceLabiin.

Tutustu myös

Tänä vuonna toimintansa aloittaneen toimikunnan kokouksen tavoitteena on sopia eri toimijoiden yhteistyöstä, keskeisistä kehittämisteemoista sekä yhteisistä jatkoprojekteista koulutuksen kehittämisessä. Lisäksi vierailu tarjoaa eri maista tuleville asiantuntijoille mahdollisuuden tutustua Turun kaupungin uusiin ja monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä opettajien osaamisen kehittämiseen. 

– Oppivien kaupunkien toimikunta on perustettu Turun kaupungin aloitteesta koordinoimaan koulutuksen kehittämisen yhteistyötä Itämeren alueella. Aiemmin tätä työtä tehtiin Turun vetämän työryhmän puitteissa. Uusi malli tuo toimintaan pysyvyyttä ja mahdollistaa aivan uudenlaisen yhteistyön, kertoo toimikunnan puheenjohtajana toimiva Turun kaupungin projektitoimiston päällikkö Matti Mäkelä

Koulutuksen keinoin syrjäytymistä vastaan 

UBC:n oppivien kaupunkien toimikunnan taustana on tutkittu tieto koulutuksesta tehokkaimpana keinona taistella niin lasten, nuorten kuin aikuisten syrjäytymistä vastaan. Samalla etsitään keinoja ehkäistä koulutuspoluilta putoamista ja siten edistää osallistumista työelämään ja yhteiskuntaan. 

Vierailun aikana tutustutaan Syvälahden koulun innovatiivisiin oppimisympäristöihin sekä Turun ammatti-instituutin Oppimoon ja SpaceLabiin. Esimerkiksi SpaceLab tukee opettajia uusien laitteiden ja opetusmateriaalien käyttöönotossa sekä opetuksen kehittämisessä. 

– Vierailun teemoissa – opettajien osaamisen kehittäminen, tiede- ja teknologiaopetus, ammatillisen koulutuksen vetovoiman kehittäminen – on huomioitu toimikunnan jäsenille kevään aikana tehty kysely, jonka avulla pyrimme nostamaan esiin keskeiset yhteiset kehittämisteemat, Mäkelä kertoo. 

Turku aktiivisesti mukana 

Itämeren kaupunkien liitto (Union of the Baltic Cities, UBC) on pohjoisen Euroopan johtava kaupunkien liitto, johon kuuluu 70 kaupunkia ympäri Itämerta. Liitto toimii kahdeksan eri teeman ympärille rakentuneen toimikunnan kautta, joista viimeisimpänä vuonna 2022 perustettu oppivien kaupunkien toimikunta. Itämeren kaupunkien liiton tavoitteena on ylläpitää ja kehittää turvallisia ja älykkäitä, kestävälle kehitykselle perustuvia Itämeren alueen kaupunkeja. 

UBC:n oppivien kaupunkien toimikunnan lisäksi Turku on aktiivisesti mukana muun muassa kestävien kaupunkien ja nuorisokaupunkien toimikunnissa. UBC:n Kestävien kaupunkien sihteeristö toimii Turussa Itämeritalossa ja pääsihteeristö Puolassa, Gdanskissa.