Ilpoisten koulussa ProKoulu luo koululle yhtenäiset toimintatavat ja ennaltaehkäisee käyttäytymisen ongelmia.

ProKoulu tulee sanoista positiivisesti ryhmässä oppiva koulu. Se on koko koulun toimintamalli, jonka keskiössä on käyttäytymisen ongelmien ennaltaehkäisy. Malli on käytössä eri puolilla Suomea.

Opettaja Laura Moilasen mukaan viidelle turkulaiskoululle tuli kolme vuotta sitten mahdollisuus lähteä mukaan ProKoulun toimintaan. Ilpoisten koulussa päätettiin tarttua tarjoukseen, sillä siellä oli ollut käyttäytymiseen liittyviä haasteita aiemmin.

ProKoulu tarjoaa yhtenäiset toimintaohjeet kaikkiin koulussa tapahtuviin asioihin. Sen seurauksena Moilanen on opetellut oppilaidensa kanssa esimerkiksi sitä, miten ruokailussa, välitunneilla, siirtymissä ja tavallisilla oppitunneilla tulee toimia.

Tärkeintä ProKoulu-toiminnassa on se, että kaikki koulun aikuiset sitoutuvat toimintamallin noudattamiseen.

- ProKoulu aiheuttaa työtä, mutta kun kaikki koulun aikuiset kiinnittävät oppilaiden käytökseen ja toimintatapoihin systemaattisesti huomiota, tuloksia tulee tosi nopeasti, Moilanen sanoo.

Myönteinen palaute on ProKoulussa olennainen osa opettajan työkalupakkia.

- Kun aloitat tunnin positiivisella tavalla, se tarttuu oppilaisiin ja he käyttäytyvät sen mukaan, Moilanen kehuu.

Hyvästä käytöksestä kerätään ötökkämerkkejä, joiden avulla oppilaat saavat vaikuttaa koulun jokapäiväisiin asioihin, kuten pelien valintaan, välituntien pituuteen ja ruokailujen istumajärjestykseen.

- ProKoulu on oikeasti positiivista, yhdessä tapahtuvaa oppimista. ProKoulussa jokaisella on mahdollisuus oppia. Samalla voimme auttaa toisiamme kehittymään, Moilanen tiivistää.

Katso video Ilpoisten koulun ProKoulu-toiminnasta: ProKoulu on positiivisesti ryhmässä oppiva koulu.

 

Uutinen on osa Kuukauden koulu -juttusarjaa, jossa nostetaan esille turkulaiskouluja ja siellä työskenteleviä ihmisiä. Ilpoisten koulu on syyslukukauden ensimmäinen kuukauden koulu.