Turkulaisten sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle vuoden vaihteessa. Mitä muutos tarkoittaa?

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

 • Hyvinvointialueen muodostavat 27 kunnan sote-palvelut, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus KTO, Kårkullan kuntayhtymä, Varsinais-Suomen pelastuslaitos ja Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä.
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialue on asukasmäärältään Suomen kolmanneksi suurin hyvinvointialue (alueen väestö vuonna 2021 n. 490 000 asukasta)
 • Henkilöstömäärältään Varsinais-Suomen hyvinvointialue on Suomen toiseksi suurin hyvinvointialue (työntekijöitä n. 23 000)

Lue lisää valmistelutyöstä

Varsinais-Suomen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Silloin sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät kuntien ja kuntayhtymien vastuulta hyvinvointialueelle. Uudistuksen tarkoituksena on parantaa alueen asukkaiden peruspalveluja. Sote-palveluissa painopiste siirtyy peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa tammikuusta 2023 lähtien seuraavista palveluista:

 • Perusterveydenhuolto, esim. terveysasemien toiminta ja niiden vuodeosastot
 • Erikoissairaanhoito, esim. Turun yliopistollisen keskussairaalan eri sairaalat
 • Ensihoito, kuten ambulanssit
 • Palo- ja pelastustoiminta
 • Suun terveydenhuolto
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Äitiys- ja lastenneuvolat
 • Sosiaalityö, mm. aikuissosiaalityö ja lastensuojelu
 • Vammaispalvelut
 • Ikääntyneiden asumispalvelut ja kotihoito
 • Kuntoutumispalvelut, esim. fysioterapia ja muut terapiat

Mikä muuttuu 1.1.2023?

Vuoden vaihteessa 2023 turkulaisten sote-palvelut jatkuvat samalla tavalla kuin aiemminkin. Terveysasemat, neuvolat, hammashoitolat, kotihoitoalueet jne. pysyvät samoina, eikä palveluihin tule tässä vaiheessa suuria muutoksia.

Turussa sote-palveluiden osalta kehitystyötä on tehty koko ajan ja työ tulee jatkumaan, mutta jatkossa sitä tehdään Varsinais-Suomen hyvinvointialueen nimissä koko maakunnan näkökulmasta.