Tie tulevaisuuteen -projektin tavoitteena on parantaa lukio-opiskelijoiden opinto-ohjauksen laatua, jotta lukiosta valmistuneet löytäisivät entistä paremmin paikkansa jatko-opinnoista ja työmarkkinoilta.

Tavoitteen saavuttamiseksi kehitetään, kokeillaan ja otetaan käyttöön uusia opinto-ohjauksen työkaluja ja toimintamalleja. Uusien toimintamallien avulla tuetaan opiskelijoiden itsearviointi- ja oppimistaitojen kehittymistä sekä yhtenäistetään ja tehostetaan ohjauskäytäntöjä. 

– Työelämä edellyttää vahvaa osaamista itseohjautumisessa, uuden omaksumisessa tai vaikkapa itsearvioinnissa. Tie tulevaisuuteen -projekti pyrkii osaltaan vastaamaan näihin ajassamme tapahtuneisiin muutoksiin, toteaa lukiokoulutuksen palvelualuejohtaja Jussi Paavola

Lukion opinto-ohjauksen laatua kehitetään yhteistyössä Turun ja Salon lukioiden sekä Turun normaalikoulun lukion kanssa. Samalla lisätään lukiokoulutuksen yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. 

Nivelvaiheen yhteistyötä kehitetään 

Yhteiset työkalut ja toimintamallit lisäävät opinto-ohjauksen yhtenäisyyttä ja tehostavat ohjausta. Yhteisenä tavoitteena on, että nuoret löytävät oman koulutus- ja urapolkunsa. 
 
– Kiinnitämme huomiota erityisesti nivelvaiheissa havaittuihin opinto-ohjauksen haasteisiin. Esimerkiksi lukio-opintojen alkuvaiheen sisältöjä kehitetään yhteistyössä erityisopetuksen ja S2-opetuksen kanssa. Se mikä auttaa eniten tukea ja ohjausta tarvitsevaa, auttaa ja tukee myös kaikkia muita, tiivistää projektin koordinaattorina toimiva lukion opinto-ohjaaja Julian Lindberg
 
Korkeakoulujen opiskelijavalintauudistus tuli voimaan keväällä 2020. Tämän lisäksi työelämän nopeat rakenteelliset ja sisällölliset muutokset asettavat entistä suurempia vaatimuksia myös lukion opinto-ohjaukselle. 

– Opinto-ohjauksen merkitys nuoren elämässä on olennainen. Kaiken kaikkiaan opiskelijavalintauudistus keventää hakijoiden kuormaa, kun samalla todistuksella voi hakea useampiin hakukohteisiin ja valintakriteerit ovat yhteneväiset eri koulutusaloilla yli korkeakoulukentän, Paavola toteaa. 

Opetushallituksen tukema Tie tulevaisuuteen -projekti toteutetaan vuosina 2022–2023 yhteistyössä Turun normaalikoulun lukion ja Salon kaupungin lukioiden kanssa.