Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen palveluverkon selvitys- ja kehittämistyö on aloitettu ja tähän kokonaisuuteen kuuluvat myös koulujen oppilaaksiottoalueet. Oppilaaksiottoalueisiin esitetään muutoksia, jotta oppilaat saadaan jaettua tasaisemmin eri tiloihin. Muutos astuisi voimaan vuodesta 2023.

Lisätietoja: 

Oppilaaksiottoalueiden muuttamiseen liittyvää valmistelua on ryhdytty tekemään, jotta oppilaat saadaan tulevaisuudessa jaettua tasaisemmin eri tiloihin ja huomioitua paremmin oppilaan eheä koulupolku jo varhaiskasvatuksesta alkaen. Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto on kesäkuussa 2022 päättänyt, että valmistelutyötä jatketaan yhden oppilaaksiottoalueen pohjalta. Työryhmä on tämän jälkeen laatinut ehdotukset oppilaaksioton kriteereistä ja periaatteista, joiden mukaan oppilaat ohjataan kouluun. 

Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että Cygnaeuksen koululla, Braheskolanin vuosiluokilla 1–2 ja Sirkkalan koululla olisi yksi yhteinen oppilaaksiottoalue. Oppilaalle haettaisiin paikkaa mistä tahansa em. koulusta. Mikäli ko. koulussa ei ole tilaa kaikille hakijoille, tehdään päätökset sijoituksista perustuen ensisijaisesti oppilaan turvalliseen koulumatkaan ja mahdollisimman hyvään saavutettavuuteen kävellen, pyörällä tai julkisella liikenteellä. 

Oppilaaksiottoalueen muutos ja oppilaaksioton periaatteet on tarkoitus käsitellä ja hyväksyä viimeistään marraskuussa ruotsinkielisessä jaostossa. Muutos astuisi voimaan vuodesta 2023. 

Media on tervetullut osallistumaan kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston iltakouluun tiistaina 4.10. klo 17 alkaen. Tilaisuus järjestetään Turun ruotsinkielisessä työväenopistossa Arbiksessa, osoitteessa Kaskenkatu 5, 5. kerros. Iltakoulu on avoin myös yleisölle. Tilaisuuden kieli on ruotsi. 

Turun kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus kerää myös kuntalaisten palautetta Kerro kantasi -kyselyn kautta. Kyselyyn voi vastata 23.9.–14.10.2022. Linkki kyselyyn: Kerro mielipiteesi ruotsinkielisen perusopetuksen oppilaaksiottoalueiden muutoksesta - Kerrokantasi (turku.fi)