DigiOnen helppokäyttöiset ja yhteensopivat palvelut tarjoavat koulutuksen järjestäjälle ratkaisun hakemisen ja päätöksenteon palveluihin. Tämä tarkoittaa joustavampaa sähköistä asiointia myös huoltajille ja oppijoille.

Entistä yhtenäisempi palvelukokonaisuus

  • DigiOne on kasvatuksen ja koulutuksen palvelualusta, joka kokoaa kaikki oppijan, huoltajan ja henkilökunnan käyttämät palvelut helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi. Hankkeessa ovat mukana Vantaan, Espoon, Jyväskylän, Lahden, Oulun, Tampereen ja Turun kaupungit sekä Kuntien Tiera. 
  • Tämä uutinen on osa vuoden 2022 aikana julkaistavaa juttusarjaa, jossa kerrotaan kattavasti DigiOnen palveluista. Voit tutustua DigiOne-palvelukokonaisuuteen tästä linkistä.
  • Lisätietoja: www.digione.fi.  

DigiOne on kasvatuksen ja koulutuksen palvelualusta, joka kokoaa kaikki oppijan, huoltajan ja henkilökunnan käyttämät palvelut helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi. DigiOnen asioinnin palvelulla tullaan hoitamaan digitaalisesti oppilaitosten toimintaan ja koulutuksen järjestämiseen liittyviä hakeutumisia, päätöksiä ja niiden dokumentointeja. Käytännössä koulutuksen järjestäjä voi kehittää ja ylläpitää sähköisiä hakemiseen liittyviä lomakkeita ja prosesseja – sekä tarjota huoltajille ja oppijoille joustavamman mahdollisuuden asioida sähköisesti. 

Koulujen sähköiset prosessit sujuviksi 

Aikaisemmin järjestelmäasiantuntijat ovat joutuneet tekemään Wilmassa yhtä hakemuspäätöspohjaa varten useamman näkymän huoltajaa, opettajaa ja päättäjää varten. Lisäksi samoja tietoja on jouduttu käsittelemään erikseen Primus-järjestelmässä. DigiOnen ansiosta järjestelmiä ei enää tarvitse käyttää rinnakkain. DigiOne tuleekin vähentämään koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjien, kuten järjestelmäasiantuntijoiden, työmäärää. 

– Toivon, että DigiOnen ansiosta hakemisen ja päätöksenteon palvelut toimivat sujuvammin. Tämä tulee helpottamaan niin koulutuksen järjestäjien, koulujen henkilökunnan kuin kotienkin arkea, Turun kaupungin järjestelmäasiantuntijana toimiva Elina Kajanto tiivistää. 

DigiOnen asioinnin palvelulla huoltajat voivat jatkossa hoitaa osan huollettavansa asioista sähköisesti. 

–  Huoltajien tekemät sähköiset lomakkeet ohjautuvat suoraan oikeille käsittelijöille ja palautuvat päätöksenteon jälkeen takaisin huoltajalle. Kun paperilomakkeet ja välikädet poistuvat, on hakeminen helpompaa ja nopeampaa, kertoo Turun kaupungin DigiOne-hankkeen hankepäällikkö Seppo Pukonen

Digitaalisen asioinnin asianhallintajärjestelmä 

DigiOnen asioinnin palvelut vaikuttavat myös arkistointiin. Arkistoitavat asiat siirtyvät jatkossa suoraan DigiOnesta kaupungin omaan sähköiseen arkistoon. Oppilaan ja huoltajan tiedot saadaan DigiOneen suoraan valtakunnallisesta väestötietojärjestelmästä. 

– Kehittämistyön ja testiympäristöjen avulla selvitetään parhaillaan, miten palvelu sopii kouluille ja kouluhallintoon. On tärkeää, että jatkossa esimerkiksi eri aihealueiden osalta ei tarvitse tehdä erillistä päätöspohjaa, hakemusta ja päätöstä, vaan että kullekin aiheelle on olemassa vain yksi selkeä aihekokonaisuus, Kajanto kertoo. 

Käytännössä yksi aihekokonaisuus voi tarkoittaa esimerkiksi oppilaaksi hakemista, kielivalinnan tekemistä tai koulumatkatuen hakemista. DigiOnen asioinnin palvelua tulevatkin käyttämään koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjien lisäksi rehtorit, koulusihteerit, oppilaat, opiskelijat ja huoltajat.