Harrastamisen Turun mallin tavoitteena on mahdollistaa mieluisa maksuton harrastus jokaiselle turkulaiselle peruskoulua käyvälle lapselle ja nuorelle. Viime lukuvuonna 2021–2022 Turussa käynnistetty toiminta laajenee tänä vuonna entisestään: lukuvuoden aikana on luvassa toteutuneita harrastustoiveita, uusien toimintojen pilotointia ja laajennettua etsivää harrastustoimintaa.

Harrastamisen Turun malli

Harrastamisen Turun mallin hanke on osa Harrastamisen Suomen mallia, jota rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Harrastamisen Turun mallin lukuvuoden toiminta käynnistyy viime lukuvuoden rahoituksen jatkoajalla. Loppulukuvuoden 2022–2023 toiminnan rahoitukseksi on myönnetty 350 000 euron suuruinen OKM:n erityisavustus. Turku aikoo hakea avustusta seuraavillekin lukuvuosille toiminnan jatkamiseksi. Harrastamisen Suomen mallin mukaista nuorten harrastustoimintaa esitetään myös lisättäväksi osaksi nuorisolakia 1.1.2023 alkaen.


Lisätiedot: 

Rebekka Hermonen, projektipäällikkö 

Aino Turtiainen, projektityöntekijä 

Harrastamisen Turun mallin tänä lukuvuonna toteuttamat harrastus- ja kerhoryhmät pohjaavat esimerkiksi Turun peruskoululaisille keväällä 2021 tehtyyn kyselyyn, jolla pyrittiin kartoittamaan lasten ja nuorten toiveharrastuksia. Yhteisen kyselyn lisäksi harrastustoiveita kerättiin myös kohdennetusti koulukohtaisesti lukuvuoden 2021–2022 aikana. 

– Kyselyjen pohjalta käynnistämme kokonaan uusia harrastuksia koulukohtaisesti, osa kerhoista taas on ennestään tuttuja edeltävältä lukuvuodelta. Harrastusvalikoima on laaja, ja tavoitteenamme on, että jokaiselle turkulaiselle lapselle ja nuorelle löytyisi mieleinen harrastus läheltä omaa koulua, kertoo Harrastamisen Turun mallin projektipäällikkö Rebekka Hermonen. 

Harrastamisen Turun mallin harrastustoimintaa toteuttavat pääasiallisesti turkulaiset yhdistykset, seurat, yritykset ja esimerkiksi yksittäiset taiteilijat. Kouluissa järjestettävien harrastuskerhojen lisäksi Harrastamisen Turun mallin toimintaa järjestetään myös esimerkiksi Turun kirjastoissa, nuorisotiloilla, lastenkulttuurikeskus Seikkailupuistossa, Nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa sekä Turun museoissa. Ryhmiä käynnistyy Turussa syksyn aikana yhteensä yli 120.

 

Koulujen etsivä harrastustoiminta auttaa oppilaita uuden harrastuksen pariin


Kouluissa toimivat etsivän harrastustoiminnan yhdyshenkilöt auttavat lasta tai nuorta mieleisen harrastuksen löytämisessä. Etsivää harrastustoimintaa toteuttavien koulujen määrä on tuplaantunut lukuvuodesta 2020–2021: toimintaan on lähtenyt tänä vuonna mukaan yhteensä 28 peruskoulua, kun viime vuonna mukana oli vain 14 koulua. Toiminnan on tarkoitus laajentua uusiin kouluihin tulevinakin vuosina

– Etsivän harrastustoiminnan yhdysopettajat osaavat myös auttaa oppilasta, jos omaa toiveharrastusta ei ole ollut mahdollista järjestää omassa koulussa, mutta sitä voisi harrastaa jossain muualla Turussa, ohjeistaa Harrastamisen Turun mallin projektityöntekijä Aino Turtiainen. 

Tämän lukuvuoden aikana kokeillaan myös täysin uusia tapoja toteuttaa harrastustoimintaa. Osassa Turun yläkouluissa pilotoidaan esimerkiksi Koulu Personal Trainer -toimintaa ja Personal Culture & Arts Coach -toimintaa, joihin osallistuvat nuoret pääsevät mukaan monipuoliseen liikunta- ja kulttuuriperustaiseen yksilö- ja pienryhmäohjaukseen.

Turun peruskoulujen harrastustarjonta on koottu harrastelukkareihin Turun kaupungin nettisivuille: https://www.turku.fi/harrastelukkarit