Nykymaailma ja moderni elämäntapamme vaatii toimiakseen mineraaleja ja metalleja. Mineraalien prosessointia, metallien jalostusta ja kiviainesta tarvitaan tukemaan tätä elämäntapaa. Hyödykkeet, joita tarvitaan täyttämään monia jokapäiväisiä tarpeitamme, sisältävät monia tärkeitä metalleja. Tutkimus- ja kehitystyö on kestävämmän tulevaisuuden kannalta avainasemassa ja maailma tarvitsee tulevaisuuden ajattelijoita, jotka ajattelevat rohkeammin ja tähtäävät korkeammalle.

Myönteinen kokonaisvaikutus maapallolle

Metso Outotecin kestävän kehityksen strategian päätavoite on edistää kestävää modernia elämäntapaa tuottamalla ratkaisuja, jotka edistävät asiakastoimialojemme vastuullisuutta. Haluamme myös varmistaa että oma toimintamme on ympäristötehokasta ja pienennämme ympäristöjalanjälkeämme nyt ja tulevaisuudessa. Maailmanlaajuiset trendit, kuten kaupungistuminen, sähköistyminen, vastuullisuus ja luonnonvarojen niukkuus, ohjaavat toimintaamme. Tuotteidemme ja palveluidemme avulla asiakkaamme kiviainestuotannossa, mineraalien käsittelyssä ja metallien jalostuksessa valmistavat modernin yhteiskunnan ylläpitämiseksi tarvittavia materiaaleja.

Tutkimus- ja tuotekehitystyö luovat tulevaisuuden innovaatioita

Kehitämme jatkuvasti asiakkaillemme vastuullisia ratkaisuja keskittyen erityisesti energiatehokkuuteen, päästöjen vähentämiseen, vesitehokkuuteen, kiertotalousratkaisuihin ja turvallisuuteen. Metso Outotecin Porin tutkimus- ja tuotekehityskeskuksessa keskitymme kehittämään ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja teknologioita. Tutkimuslaitokset tukevat myös CO2-päästötavoitteemme mukaista työtä: tavoittelemme nettonollapäästöjä omissa toiminnoissamme vuoteen 2030 mennessä. Tämä tavoite on linjassa tieteeseen perustuvien tavoitteidemme kanssa, joilla tuemme ilmastonmuutoksen rajaamista 1,5 °asteeseen.

Jatkuva kehitys ja innovaatiot ovat kriittisiä maapallomme kannalta ja olemme äärimmäisen otettuja, että pääsemme seuraamaan osallistujien taivalta Beyond 2030 Challenge-matkan aikana. Nuoret ovat tulevaisuuden visionäärejä tieteen ja teknologian parissa ja kilpailun aikana syntyneet innovaatiot haastavat myös yrityksiä ajattelemaan nykymaailmaa tavanomaista laajemmin. Osallistujien ideoiden ansiosta se mikä tuntuu tänään mahdottomalta, voikin olla jo huomenna mahdollista.

Toivotamme kaikille osallistujille onnea Beyond 2030 Challenge-matkaan!

Rodrigo Grau
Director, Minerals Processing 
Porin tutkimuskeskuksen johtaja
Metso Outotec

Metso Outotec: Our sustainability approach YouTubessa