Koronarajoitteiden poistuminen lisäsi Turun kaupungin liikuntapaikkojen ja -palveluiden kokonaiskävijämäärää vuonna 2022. Tilastoituja käyntejä liikuntapaikoilla oli n. 1 267 400 ja ohjatun toiminnan palveluissa n. 151 100

Turun kaupungin liikuntapaikoilla tilastoitiin 1 267 400 käyntiä (2021: 1 015 000). Seurojen, yhdistysten ja muiden ryhmien varattuja vuoroja tilastoitiin varattavana olevissa liikuntapaikoissa n. 103 500 vuoroa (2021: 101 200 vuoroa).  Ohjatun liikunnan palveluissa oli yhteensä 151 100 käyntiä (2021: 101 000) 

Uimalaitoksissa n. 733 500 asiakaskäyntiä 

Uimahalleista ja maauimaloissa oli n. 733 500 asiakaskäyntiä (2021: 535 400). Impivaaran uimahallissa ja sen kuntosaleissa tilastoitiin 480 900 asiakaskäyntiä (2021: 313 000).  Petreliuksen uimahallissa uimareita ja kuntosaliharjoittelijoita oli n. 67 800 (2021: 36 300). Paattisten aluetalon altaassa ja kuntosalissa asiakkaita oli n. 13 200 (2021: 6 000). Samppalinnan maauimalassa kävi n. 119 400 (2021: 109 600) ja Kupittaan maauimalassa uimalassa n. 52 200 uimaria (2021: 70 500).  

Muissa liikuntapaikoissa 533 800 käyntiä 

Muissa liikuntapaikoissa tilastoitiin n. 533 800 käyntiä (2021: 479 600). Luku on vain osa liikuntapaikkakäynneistä, sillä suuresta osasta Turun kaupungin liikuntapalveluiden ylläpitämistä liikuntapaikoista, esim. kentistä ei saada tilastotietoja. Kuntoratojen suuresta käytöstä saadaan kuitenkin tietoa Impivaaran Nunnavuoren, Lausteen ja Koivu-Harittun kuntoratojen varrella olevista laskureista, joissa tilastoitiin huimat 504 700 käyntiä (2021: 408 100 käyntiä).   

Impivaaran ja Varissuon jäähallien tilastoitu luistelijamäärä oli yhteensä n. 194 600 (2021: 155 800). Impivaarassa luistelijoita oli 97 300 ja Varissuolla 97 300. Varissuon jäähallin kuntosalissa oli n. 11 100 käyntiä (2021: 5 100).  

Impivaaran jalkapallohallissa kävijöitä tilastoitiin n. 41 000 (2021: 24 200) ja Liikuntakeskus Alfassa n. 92 300 (2021: 86 600). Kupittaan urheiluhallissa kuntosali- ja yleisurheiluharjoittelukäyntejä oli n. 124 900 (2021: 97 000). 

Talvi tarjosi upeat puitteet ulkoliikunnalle. Luonnonjääkenttiä ylläpidettiin yhdeksän viikkoa ajalla 27.12.2021–27.2.2022 (2021: 8 viikkoa). Näistä 44 kenttää sisältyi alueurakoitsijoiden ylläpidon piiriin ja kuuden jäädyttämisestä huolehtivat talkooporukat. Impivaaran Nunnavuoren tykkilumiladulla hiihdettiin 16 viikkoa (2021: 10 viikkoa) ja luonnonlumen laduilla neljä viikkoa (2021: noin viikko). Parkin tekojääradalla luisteli talven aikana n. 41 000 (2021: 51 000). 

 

Edeltävää vuotta selvästi viileämmät kesäkelit vaikuttivat uimarantojen käyntimääriin. Ekvallan, Ispoisten ja Saaronniemen uimarantojen kävijämäärä laski verraten edeltävään vuoteen ja kävijöitä oli n. 29 100 (2021: 58 000). Väkimäärä on laskettu rantavalvonta-aikana 4.6.–3.8.2022 valvotulla ranta-alueella. Määrä nousee usealla kymmenellä tuhannella, jos lasketaan valvotun alueen lisäksi kaikki rannoilla kävijät.    

Ohjatun liikunnan toiminnoissa ja palveluissa yhteensä n. 151 100 käyntiä 

Uimalaitosten ohjatuissa ryhmissä kävi 33 900 (2021: 22 300) liikkujaa. Liikuntapalvelujen järjestämissä muissa tapahtumissa ja palveluissa oli yhteensä 117 200 käyntiä (2021: 72100) sekä tilaisuuksissa 7900 (2021:6500).  

Koululaisten harrastekerhokäyntejä oli 32 200 (2021: 28 500). Lasten liikunnan ihmemaan kävijämäärä oli yli 16 000 (2021: 4100). Turun ja seutukunnan 12–19-vuotiaille suunnatuissa maksuttomissa. Mihi-liikuntaryhmissä oli mukana huomattavasti enemmän nuoria kuin aiemmin, noin 3 3500. Käyntikertoja oli 7200 (2021: 3400).

 

Koululiikunnassa kilpailuihin osallistui 6 600 oppilasta (2021: 1730) ja harrastetoimintaan 6 700 (2021: 300). Turkulaisten suunnistusseurojen kanssa toteutetuilla koulujen suunnistusviikoilla suunnisti 8 800 oppilasta, ja suoritteita kertyi yhteensä 18 100 (2021: 6964 ja 16 694). Koulutuksiin osallistui yhteensä 441 opettajaa/oppilasta. Yläkoulujen lajitutustumisviikot on sijoitettu Elämyspolun alle, joista ei ole saatu tilastotietoa vuodelta 2022. Turun Liikkuvan koulun harrasteliikuntaryhmissä kerhokäyntejä oli 32 200 (2021: 28467) ja kerhoissa liikkui keskimäärin 1 120 lasta ja nuorta viikoittain (2021: 907).  

Kiva loma kulmilla -toimintaa järjestettiin yhteistyössä vapaa-ajan palvelukokonaisuuden sekä järjestöjen ja urheiluseurojen kanssa talvilomaviikolla, kesällä seitsemällä eri asuinalueella kahdeksan viikon ajan ja syyslomalla neljässä eri paikassa. Kesällä toimintaan osallistui noin 3 000 ja syksyllä 730 lasta tai nuorta.  

Kupittaan luistelumadolla luistinvuokraamon välineillä luisteli 2600 perusopetuksen tai toisen asteen oppilasta. Maksavia käyttäjiä luistinvuokraamossa kirjattiin 1500. 

Impivaaran suksivuokraamossa oli kävijöitä 3700, ja 6700 koululaista lainasi välineitä. Impivaarassa järjestettyihin 2–4 kerran hiihtokouluihin osallistui 53 lasta.