Elämyspolkuun kuuluvien kirjastokäyntien myötä kaikki turkulaiset perusopetuksen oppilaat käyvät kirjastossa vähintään kerran vuodessa. Säännöllisillä käynneillä ja monipuolisella kirjavinkkitarjonnalla oppilaita houkutellaan tarinoiden maailmaan.

Kaikki turkulaiset perusopetuksen oppilaat käyvät kirjastossa vuosittain vähintään kerran. Elämyspolkuun kuuluvat kirjastokäynnit tehdään lähikirjastoon, kirjastoautoon tai pääkirjastoon. 

Lasten ja nuorten lukutaitoa edistetään yhteistyössä 

Kirjastolla on suuri merkitys lasten ja nuorten lukutaidon edistämisessä, tukemisessa ja ylläpitämisessä. 

– Elämyspolkuun kuuluvat kirjastokäynnit voidaan yhdistää myös monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Näitä MOK-viikoiksi kutsuttuja kokonaisuuksia järjestetään kouluissa kaksi kertaa lukuvuodessa.  Elämyspolun myötä kaikilla lapsilla on yhtäläinen mahdollisuus päästä kirjastoon ja löytää lukemisen ilo, kertoo Elämyspolun koordinaattori ja erityisluokanopettaja Leena Kulmala

Elämyspolkuun on kirjattu, että luokat käyvät kirjastossa joka lukuvuosi. Näistä Elämyspolkuun kuuluvista käynneistä kirjasto järjestää 2., 4., ja 5. luokkien käynnit.  

– Muut luokka-asteet käyvät opettajan johdolla muun muassa lainaamassa kirjoja, ja osa luokista suorittaa Lukupolkua, joka on kirjaston ja koulujen yhteinen lukudiplomi, kertoo Turun kaupunginkirjaston erikoiskirjastovirkailija Minna Söderman

Elämyspolkuun kuuluvia kirjastokäyntejä tarjotaan myös yläkouluikäisille. Tarjolla on muun muassa kirjavinkkausta, lukuvinkkejä sekä klikkiotsikkotyöpaja. 

Kirjavinkkaus houkuttelee lukemaan monipuolisesti 

Kaikki 2.- ja 5.-luokkalaiset sekä yläkouluikäiset oppilaat osallistuvat kirjavinkkaukseen, jonka aikana kuullaan kirjavinkkejä ja lopuksi lainataan kirjoja. 

– Kirjavinkkaukset houkuttelevat oppilaita lukemaan monipuolisesti. Korona-aika pakotti siirtymään etävinkkauksiin. Nyt olemme palanneet lähivinkkauksiin ja saaneet huomata, että opettajat ja oppilaat ovat kaivanneet niitä yhtä paljon kuin mekin, Söderman kertoo. 

Mediamatkalla mietitään tiedon luotettavuutta 

Neljäsluokkalaisten Elämyspolku-suunnitelmaan kuuluu mediamatka, joka pidetään omassa lähikirjastossa. Mediamatkalla harjoitellaan Vaski-verkkokirjaston käyttämistä, mietitään tiedon luotettavuutta ja keskustellaan ikärajoista. 

– Korona-aikana mediamatkoja pidettiin paljon etänä, mutta nyt pyrimme ensisijaisesti siihen, että luokat tulisivat kirjastoon paikan päälle, kertoo Turun kaupunginkirjaston informaatikko Pauliina Salmi

Salmen mukaan ikärajat kiinnostavat oppilaita kaikkein eniten. 

– He todella pysähtyvät kuuntelemaan ja keskustelemaan siitä, mihin ikärajat perustuvat ja miksi jollain elokuvilla tai peleillä on juuri jokin tietty ikäraja. 

Elämyspolkuun kuuluvia kirjastokäyntejä tarjotaan myös yläkouluikäisille. Tarjolla on muun muassa kirjavinkkausta, lukuvinkkejä sekä klikkiotsikkotyöpaja. 

Elämyspolku on kirjattu Turun kaupungin opetussuunnitelmaan. Elämyspolussa hyödynnetään erilaisia työtapoja ja oppimisympäristöjä ja viedään työskentelyä säännöllisesti ulos luokkahuoneesta.