Valtakunnallisessa koululaiskyselyssä selvitetään lasten ja nuorten harrastustoiveita, joita järjestetään Harrastamisen Turun mallin kautta koulupäivän yhteydessä. Kysely on toimitettu kaikkien turkulaisten ala- ja yläkoulujen rehtoreille, ja siihen pääsee vastaamaan oman koulun kautta.

Huom. kyselyn vastausaikaa on jatkettu sunnuntaihin 20.11. saakka.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt viidettä kertaa valtakunnallisen Koululaiskyselyn lasten ja nuorten harrastustoiveista koulupäivän yhteydessä. Kyselyssä koululaiset valitsevat itselleen mieleiset harrastukset 81 harrastuksen valikoimasta. Lisäksi koululaisilta kysytään, mitä harrastuksia he olisivat kiinnostuneita kokeilemaan. Lasten ja nuorten harrastustoiveiden pohjalta järjestetään Harrastamisen Turun mallin maksuttomia harrastuskerhoja.

Kysely on toimitettu kaikkien turkulaisten ala- ja yläkoulujen rehtoreille, ja siihen pääsee vastaamaan oman koulun kautta.

Koululaiskyselystä löytyy tänä vuonna kolme kielivesiota; suomi, ruotsi ja pohjoissaame. Oppilaat vastaavat kyselyyn koulukohtaisella koodillisella linkillä. Kysely on anonyymi. Kyselyyn voi vastata myös yhdessä opettajan tai huoltajan kanssa.

Koululaiskysely on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Harrastamisen Suomen mallia. Turun kaupunki valikoi ensi lukuvuonna järjestettävät Harrastamisen Turun mallin harrastukset kuulemisesta saatavien tulosten pohjalta koulukohtaisesti. Harrastukset järjestetään koulun tiloissa tai muissa lähialueen harrastuspaikoissa, kuten kirjastolla, nuorisotiloilla, museoissa tai kuntosaleilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tekemä koululaiskysely on osallistujamäärällä mitattuna maamme merkittävimpiä lasten ja nuorten kuulemisen välineitä. Edellisen kerran opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti Koululaiskyselyn vuonna 2020. Silloin siihen vastasi 215 000 oppilasta.

Kyselyn tulokset julkaistaan joulukuussa opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivulla.

Lue lisää kyselystä Harrastamisen Suomen mallin verkkosivuilta.