Turun kaupunki käynnistää laajan asiakastyytyväisyyskyselyn, joka koskee kaavoitusta, rakennusluvitusta ja rakentamisen aikaista valvontaa. Kysely palvelukokemuksesta lähetetään yhteensä yli 2000 asiakkaalle 3.11.alkaen. 

Rakennusvalvonnalla on ollut edellisen vuoden aikana yli 2000 asiakasta, jotka ovat saaneet hankkeilleen lupapäätöksen tai loppukatselmuksen. Kaavoituksen osalta asiakkailta kysytään palvelukokemuksista edellisen kahden vuoden ajalta. Tähän joukkoon kuuluvat muun muassa poikkeamispäätöksen tai hyväksytyn kaavan saaneet, joita on noin 250 kappaletta. 

Kyselyssä vastaajia pyydetään arvioimaan rakentamis- ja kaavoitusprosessin eri osa-alueita numeroarvosanoilla, mutta vastaajilla on myös mahdollisuus antaa vapaata palautetta sanallisesti. Paljon lupia hakeneille, suurille toimijoille kohdistetaan lisäksi syvähaastattelu puhelimitse. 

Asiakastyytyväisyystutkimuksen järjestää EPSI Rating Finland, joka on kaupungin kilpailuttama palveluntuottaja. 

Kyselytulosten keräämiseen ja analysointiin suunnitellaan menevän noin kuukausi. Tulosten perusteella kaupungin asiakaspalvelua sekä kaavoitus-, lupa- ja tarkastusprosesseja kehitetään vastaamaan eri asiakasryhmien tarpeita aiempaa paremmin.

Tutkimukseen liittyen Turun kaupunki perehtyy myös naapurikuntiensa ja muiden Suomen suurten kaupunkien rakennuslupien ja asemakaavojen valmistelun prosesseihin ja läpimenoaikoihin.