Aninkaisten konserttitalon ja Turun ammatti-instituutin tontin kehittämiseksi on järjestetty kilpailu, jolla etsitään tontille uutta omistajaa ja rakennuttajaa. Kilpailuun tulleista viidestä ehdotuksesta kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi esitetään ”Agoraa”.

Kilpailussa on painotettu innovatiivista ja arkkitehtonisesti korkeatasoista kokonaisratkaisua. Arvostelussa on pidetty kokonaisratkaisun ansioita tärkeämpänä kuin yksityiskohtien virheettömyyttä. Arvioinnissa on kiinnitetty huomiota siihen, että kilpailun tuloksena Aninkaistenkatu 7–9:ään rakentuisi korkeatasoinen, toiminnoiltaan monipuolinen kaupunkikeskustaa elävöittävä hybridikortteli, joka täydentää kaupunkikuvaa onnistuneesti.

Ehdotuksia pisteyttäneen arviointiryhmän mukaan ”Agora” yhteensovittaa luontevasti uutta ja vanhaa säilyttäen kaikki asemakaavaluonnoksessa suojelumerkinnällä osoitetut rakennukset. Ehdotus nähdään kaupunkikuvallisesti harkittuna ja tasapainoisena kokonaisuutena, joka sisältää monipuolisia käyttötarkoituksia ja vahvistaa osaltaan elävää kaupunkikeskustaa. Suunnitelman puolijulkinen ja -yksityinen korttelipiha sekä kattopiha ovat vehreitä ja viihtyisiä. Esitetyt kulkuyhteydet ja puolijulkinen aukio kytkevät korttelin luontevasti ympäristöönsä.

Kilpailuehdotuksien tekijöiden nimikuoret avataan vasta sitten, kun kaupunginhallitus on hyväksynyt voittajaehdotuksen. Valittavan ehdotuksen toteuttajaa ei siis vielä tiedetä.

Voittaneen työn pohjalta Turun kaupungin on määrä laatia yhteistyössä valitun toteuttajan kanssa asemakaavaehdotus, joka viedään hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustoon. Jatkoneuvottelut voittajan kanssa aloitetaan 2022 syksyn aikana.

Kilpailuehdotusten arvioinnin on suorittanut arviointiryhmä, joka pisteytti kaikki saapuneet suunnitteluehdotukset. Ehdotus ”Uudet sävelet” sai arvioinnissa korkeimmat pisteet, mutta se on suojelukysymyksessä ristiriidassa kaavaluonnoksen ja maakuntakaavan kanssa. Siksi kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi toiseksi korkeimmat pisteet saanutta ”Agoraa”.

Kiinteistöt luovutetaan vaiheittain niiden vapautuessa. Turun uuden musiikkitalon valmistuttua Aninkaisten konserttitalon tilat tyhjentyvät. Myös Turun ammatti-instituutti muuttaa Kupittaalle uusiin tiloihin niiden valmistuttua. Luovutusehtoihin sisältyy ehto kilpailun voittaneen ehdotuksen arkkitehtonisen hengen mukaisesta rakentamisesta.

Kaupunginhallitus käsittelee tontinluovutuskilpailun kokouksessaan maanantaina 7.11.2022. Kaupunginhallituksen esityslista

Kaikki kilpailuehdotukset

Uudet sävelet

Agora

Ani

Gö & Bo

Pihakortteli

 

Asiasanat: