Turun kaupungin ruotsinkielisellä perusopetuksella on 1.1.2023 alkaen yksi yhteinen oppilaaksiottoalue. Muutoksen ansiosta huoltajat voivat jatkossa ilmoittaa lapsensa haluamaansa kouluun.

Ruotsinkielinen jaosto on tehnyt päätöksen muuttaa ruotsinkielisen perusopetuksen oppilaaksiottoalueita niin, että kouluilla on 1.1.2023 alkaen yksi yhteinen oppilaaksiottoalue. Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että huoltaja voi ilmoittaa lapsensa vapaasti Cygnaeukseen, Sirkkalaan tai Braheskolaniin.

Muutoksen tarkoituksena on antaa huoltajille enemmän valinnanvaraa ja huomioida paremmin oppilaan eheä koulupolku jo varhaiskasvatuksesta alkaen.

Muutoksen tarkoituksena on antaa huoltajille enemmän valinnanvaraa ja huomioida paremmin oppilaan eheä koulupolku jo varhaiskasvatuksesta alkaen.

Jos hakijoiden määrä ylittää esikoulun tai luokan paikkojen määrän, sovelletaan valintaperusteita seuraavassa järjestyksessä:

  1. Terveyteen liittyvä syy tai tuen tarve
  2. Koulun saavutettavuus. Arviointi tehdään Fölin reittioppaan perusteella ensisijaisesti turvallisen kävelyreitin ja toissijaisesti julkisten kulkuyhteyksien pohjalta. 
  3. Sisarukset samassa koulussa
  4. Arvonta