Turun kaupungin kasvatuksessa ja opetuksessa kansainvälisyys on osa jokapäiväistä työtä. Tavoitteena on saada kansainvälinen vaihtotoiminta jälleen täysipainoisesti käyntiin.

Kansainväliset vierailut, oppilas- ja opettajavaihdot sekä pohjoismainen yhteistyö. Maaliskuussa 2020 koronapandemia pysäytti pääosan kansainvälisestä toiminnasta myös Turun kaupungin päiväkodeissa ja kouluissa.

– Koronatilanteesta johtuen ulkomaanmatkat olivat pitkään tauolla. Oppilaiden ja opiskelijoiden ulkomaanmatkoja ei järjestetty lainkaan, eikä vieraita vastaanotettu ulkomailta, kertoo kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden kansainvälisten asioiden päällikkö Helena Mikkola.

Alkuvuodesta 2020 koronatilanteen pahentuessa tilannetta tarkkailtiin. Vaihdossa olevia piti kutsua takaisin Suomeen, ja vuoden aikana järjestettäviä kansainvälisiä matkoja peruttiin.

– Pandemian aikana kyllä todettiin, että miten hyödyllisiä eri etäyhteydet ovat. Hankkeet jatkuivat pandemiasta huolimatta, ja opiskelijat saivat olla yhteydessä esimerkiksi Singaporeen ja Hollantiin Teamsin kautta, Mikkola kertoo.

Nykytilanne ja vihreät arvot vaikuttavat matkustamiseen

Nykytilanne on matkustamisen ja kansainvälisyyden takia hankala, koska herkässä vaiheessa olevat nuoret tottuvat ajattelemaan, että matkustaminen on hankalaa.

– Kun tilanne on tämä, kynnys ajatella maailman olevan avoinna on korkealla.

Pandemia ja Venäjän hyökkäyssota eivät ole ainoat asiat nykytilanteessa, jotka vaikuttavat matkustamiseen. Monet miettivät myös ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja. Opettajilta ja oppilailta on tullut palautetta siitä, ovatko lentoyhteydet parhaita vaihtoehtoja. Suomen sijainti on hankala, koska välillä lentoyhteydet ovat käytännöllisin vaihtoehto.

– Työnantaja joutuu miettimään ulkomaan matkojen osalta monia asioita. Varsinaisesta työstä ja opiskelusta pois oltava aika vaikuttaa mahdollisuuksiin valita liikkumistapaa. Myös matka-, palkka- ja sijaisuuskustannukset vaikuttavat päätöksiin. Voi tulla eteen tilanne, jolloin esimerkiksi maa- ja meriteitse liikkuminen ei ole valitettavasti mahdollista, vaikka hiilineutraalisuus ja vihreä liikkuminen ovatkin tärkeitä arvoja, Mikkola toteaa.

Kansainvälisyys tärkeää myös opettajille

Nykyään koulutuksessa on vahvasti mukana globaalikasvatus. Siihen liittyy muun muassa yhdenvertaisuus, rauhankasvatus ja kestävä kehitys. Erilaisia kansainvälisen toiminnan muotoja ovat esimerkiksi projektimatkat, vaihto-opiskelu, sekä ammattiopintoihin liittyvä harjoittelu ulkomailla. Kansainvälinen toiminta ei ole tärkeää pelkästään oppilaiden ja opiskelijoiden kohdalla. Kansainvälisyys on tärkeää myös opettajille.

Kansainvälinen toiminta ei ole tärkeää pelkästään oppilaiden ja opiskelijoiden kohdalla. Kansainvälisyys on tärkeää myös opettajille.

– Opettajat ovat pysyvä vara kouluissa. Heidän innostuksensa innostaa myös oppilaita, joten on tärkeää, että he viihtyvät työssään, Mikkola painottaa.

Opettajille on tarjolla täydennyskoulutuksia, mutta myös mahdollisuuksia tutustua muiden maiden oppilaitoksiin opettajavaihdossa.

Kun puhutaan vaihdoista, moni opiskelija ajattelee ensimmäisenä esimerkiksi Italiaa ja Espanjaa, mutta Turussa on paljon yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa. Turulla on ystävyyskaupunkeja Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa, ja niiden kanssa on paljon ruotsinkielistä yhteistyötä, esimerkiksi leirikoulut yläasteikäisille, sekä VUK, eli pohjoismainen nuorisokonferenssi.

– VUK:issa oli pandemian takia taukoa. Tänä vuonna oli ensimmäistä kertaa pitkään aikaan tapaaminen kasvotusten, ja siitä tuli paljon hyvää palautetta, Mikkola muistelee.

Monessa maassa yhteiskielenä käytetään englantia, mutta myös muiden kielien oppimiseen löytyy vaihtoehtoja. Esimerkiksi ranskan, saksan ja espanjan opintoihin löytyy kansainvälisiä projekteja.

Teksti: Matilda Jaakkonen