Kielikylpyoppilaiden testaaminen tapahtuu jatkossa esiopetuksen päättövaiheessa kevätlukukauden aikana. Testaamisen tarkoituksena on varmistaa, että perusopetuksen kielikylpyopetuksessa olevilla oppilailla on riittävät kielelliset valmiudet kaksikieliseen opetukseen.

Turun kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnan tekemän päätöksen mukaan kaikki kielikylpyluokille hakevat oppilaat tullaan jatkossa testaamaan yleisiä kielellisiä valmiuksia mittaavalla testillä. Testin suorittaa Turun yliopiston Oppimistutkimuksen keskus.

Aikaisemmin kaikille Kerttulin päiväkodin ruotsin kielikylpyopetukseen osallistuneille lapsille on osoitettu paikka Luostarivuoren koulun Martin yksikön kielikylpyluokalta. Jatkossa on siis mahdollista, että kaikki kielikylpyopetukseen osallistuneet oppilaat eivät enää saa paikkaa kielikylpyluokalta.

Toteutettava testaus mahdollistaa myös muualta kuin Kerttulin kielikylpyesikoulusta tulevien uusien oppilaiden ottamisen kielikylpyryhmään, mikäli he saavat testauksessa hyväksyttävän tuloksen ja ryhmässä on tilaa.

Toteutettava testaus mahdollistaa myös muualta kuin Kerttulin kielikylpyesikoulusta tulevien uusien oppilaiden ottamisen kielikylpyryhmään, mikäli he saavat testauksessa hyväksyttävän tuloksen ja ryhmässä on tilaa. Ne Kerttulin kielikylpyesiopetuksessa olleet oppilaat, jotka eivät saa hyväksyttävää testitulosta, aloittavat koulun oman kotiosoitteensa mukaisessa lähikoulussa. Kielikylpyluokan maksimioppilasmäärä on 25.

Hakumenettely muuttuu sähköiseksi

Kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt muuttaa myös Kerttulin päiväkodin ruotsin kielikylpytoimintaan hakeutumismenettelyä siten, että vuonna 2018 tai myöhemmin syntyneille lapsille haetaan aloituspaikkaa sähköisesti. Aikaisemmin lapsensa jonoon ilmoittaneiden huoltajien tulee hakea paikkaa sähköisesti, jotta voidaan varmistaa, että aikaisemmin jätetty ilmoitus on edelleen ajankohtainen. 

Vuonna 2018 syntyneiden ilmoittautuminen ruotsin kielikylpyyn tapahtuu sähköisesti 2.–15.1.2023. 

Vuonna 2018 syntyneiden ilmoittautuminen ruotsin kielikylpyyn tapahtuu sähköisesti 2.–15.1.2023. Mikäli kielikylpyryhmään hakijoita on enemmän kuin paikkoja, suoritetaan hakijoiden kesken arvonta, jonka perusteella ryhmä täytetään. Jos paikkoja vapautuu kesken toimintakauden, paikoille voidaan hakijoiden joukosta ottaa uusia lapsia niin ikään arvonnan perusteella. 

Ruotsin kielikylpytoiminta alkaa sen vuoden elokuussa, jolloin lapsi täyttää viisi vuotta. Kerttulin päiväkodin ruotsin kielikylpyryhmään valituilla on mahdollisuus jatkaa suoraan Kerttulin kielikylpyesiopetukseen. Kerttulin päiväkodin ruotsin kielikylpytoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti turkulaisille lapsille.