Turun kaupunki on saanut tunnustusta maailmanlaajuiselta ympäristövaikutusten CDP-järjestöltä. Turku on listattuna yhtenä maailman 123 A-listan kaupungeista, jotka ottavat rohkean johtoaseman ympäristötoimissa ja läpinäkyvyydessä haastavasta maailmanlaajuisesta taloustilanteesta huolimatta.

A-listan kaupungit osoittavat ilmastojohtajuuttaan yhteisillä ja tehokkailla toimilla, aivan kuten kansallisia hallituksia on pyydetty tekemään COP27-ilmastokokouksessa Ne toteuttavat kaksi kertaa enemmän hillitsemis- ja sopeutumistoimenpiteitä kuin listan ulkopuoliset kaupungit. Vain 12 prosenttia vuonna 2022 pisteytetyistä kaupungeista sai A-pistemäärän.

Turun kaupunki ja tämän vuoden A-listan 122 muuta kaupunkia osoittavat, että kiireelliset ja vaikuttavat ilmastotoimet – kunnianhimoisista päästövähennystavoitteista ilmastonmuutoksen sietokyvyn kehittämiseen – ovat saavutettavissa sekä maailmanlaajuisella tasolla että kaupungeissa, joissa on erilaisia ilmastorealiteetteja ja prioriteetteja.

– Kaupungeissa, yrityksissä ja korkeakouluissa tehtävällä tutkittuun tietoon perustuvalla innovatiivisella ilmastotyöllä on ratkaiseva rooli globaalien tavoitteiden saavuttamisessa. Turku haluaa olla tässä työssä vaikuttava edelläkävijä ja kannustamme myös muita toimijoita vahvasti mukaan yhteisten haasteidemme ratkaisijoiksi, kertoo pormestari Minna Arve.

Turku on globaalisti merkittävä ilmastotoimija

Turku on nostettu 100 parhaan ilmastokaupungin joukkoon CDP-järjestön listauksessa jo neljänä vuotena peräkkäin. Turun kaupunki on kokoaan suurempi ilmastotoimija ja edelläkävijäkaupunki, ja saavutuksemme on huomioitu myös kansainvälisesti. Euroopan komissio nimesi Turun vuonna 2020 Euroopan parhaaksi keskikokoiseksi ilmastokaupungiksi yli 10 000 kaupungin ja alueen joukosta.

– Julkinen kansainvälinen raportointi ja altistaminen ulkopuoliselle arvioinnille lisää ilmastotyön läpinäkyvyyttä ja uskottavuutta. Pärjääminen kansainvälisessä vertailussa kertoo Turussa tehtävän työn viime vuosien kehityksestä ja kattavuudesta, iloitsee erityisasiantuntija Miika Meretoja.

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä, jolloin kaupunki täyttää 800 vuotta. Jo nyt Turun alueen kasvihuonekaasupäästöistä on leikattu yli puolet vuoden 1990 tasosta. Samaan aikaan alueen talous on kasvanut ja uudet vähähiiliset ratkaisut sekä kiertotalous ovat tuottaneet uutta osaamista, kilpailukykyä ja työtä.

CDP-järjestelmä kirjaa tulokset osaksi YK:n ilmastorekisteriä

Turku osallistuu maailmalaajuiseen yhteistyöhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Olemme aktiivisesti mukana YK:n ilmastokokouksissa sekä kaupunkien omassa globaalissa ICLEI-järjestössä. CDP-järjestelmän kautta tehtävä raportointi Turun ilmastotyöstä kirjaa tulokset osaksi YK:n ilmastorekisteriä.

CDP on maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon yhteisö, joka pitää yllä maailman yritysten, kaupunkien, valtioiden ja alueiden ympäristötietojärjestelmää. Lähes 20 000 organisaatiota eri puolilla maailmaa luovutti dataa CDP:n kautta vuonna 2022. Näihin kuului yli 18 700 yritystä, joiden arvo on 50 prosenttia maailmanlaajuisesta markkina-arvosta, sekä yli 1 100 kaupunkia, valtiota ja aluetta