Suomen sairaalaopetusverkoston toimijat kokoontuvat valtakunnallisille sairaalaopetuspäiville Kupittaan kampusalueelle 18.–19.11.2022. Kiinamyllyn koulun järjestämään tapahtumaan saapuu 260 sairaalaopetuksen ammattilaista 24 sairaalaopetusyksiköstä.

Sairaalaopetuksen piirissä on vuosittain noin 4000 perusopetusikäistä lasta ja nuorta, joiden opetusjaksot vaihtelevat osasto-opetuksen muutamista päivistä jopa 1–2 vuoden avo-opetusjaksoon. 

Tarve sairaalaopetukselle on kasvanut viime vuosien aikana lasten ja nuorten lisääntyneen psyykkisen oireilun vuoksi. Tähän tarpeeseen on sairaalaopetuksessa vastattu konsultatiivisen sairaalaopetuksen kehittämisellä ja lisäämisellä. Konsultatiivisella sairaalaopetuksella tuetaan vaativaa monialaista tukea tarvitsevien oppilaiden koulunkäyntiä omissa lähikouluissa. 

– Turun kaupunki vastaa sairaalaopetuksen kehittämisen kansallisesta koordinoinnista. Tämänvuotisten sairaalaopetuspäivien ohjelmassa korostuukin turkulainen tutkimus ja osaaminen, kertoo konsultatiivisen sairaalaopetuksen kansallisen kehittämisen hankepäällikkö ja Suomen sairaalakoulujen kehittämisryhmän puheenjohtaja Niina Ekqvist

Kehittämisen keskiössä konsultatiivinen sairaalaopetus 

Suomen sairaalaopetusverkosto tekee jatkuvasti tiivistä yhteistyötä sairaalaopetuksen kansallisen kehittämisen puolesta. Vuodesta 2021 alkaen kehittämisen keskiössä on ollut konsultatiivinen sairaalaopetus.  

Kehittämistyötä on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Avustuksilla on voitu palkata 41 konsultoivaa erityisopettajaa 24 sairaalaopetusyksikköön siten, että palvelu kattaa koko Suomen.  

– Turussa Kiinamyllyn koulu vastaa Tyksin lasten- ja nuorten klinikan sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian sairaalaopetuksesta. Oppilaat tulevat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella olevista kunnista. Sairaala-hoidossa olevien oppilaiden lisäksi koulussa annetaan opetusta psykiatrisessa avohoidossa oleville oppilaille, joiden koulunkäynti on keskeytynyt tai on vaarassa keskeytyä psyykkisten ongelmien vuoksi, Ekqvist kertoo. 

Kiinamyllyn kouluun on palkattu hankerahoituksella kaksi konsultoivaa opettajaa. He antavat pedagogista tukea lähikouluille koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. 

– Sairaalaopetuksen konsultatiivisen työn tarve on ollut selvästi nähtävillä niin Kiinamyllyn koulussa kuin kaikissa Suomen sairaalaopetuksen yksikössä. Avohoitopainotteisuuden lisääntyminen lasten- ja nuorten psykiatrisessa hoidossa on omalta osaltaan kasvattanut tätä tarvetta. 

Tavoitteena sairaalaopetuksen konsultativiisen työn vakiinnuttaminen 

Sairaalaopetuspäivillä katsotaan myös sairaalaopetuksen tulevaisuuteen. 

– Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi 4.11.2022 Oikeus oppia -kehittämiskokonaisuuden loppuraportin. Tämän loppuraportin yhtenä kehittämisehdotuksena on esitetty, että sairaalaopetuksen toteuttamista koskeva sääntely otetaan tarkasteluun tukea koskevien lainsäädännöllisten täsmennysten yhteydessä. Odotamme siis innolla paitsi yhteisiä seminaaripäiviä, myös tulevia askeleita sairaalaopetuksen kansallisen kehittämisen polulla. 

Sairaalaopetuspäivien avaussanat lausuu Turun kaupungin apulaispormestari Piia Elo.