Nummenpakan koulussa puhutaan jopa 38 eri kieltä. Koulussa käytettävää kieltä onkin tärkeää opetella kaikilla oppitunneilla. Siitä hyötyvät myös suomea äidinkielenään puhuvat oppilaat.

Nummenpakan koulussa puhutaan kaikkiaan 38 eri kieltä. Koulussa käytettävä kieli onkin tärkeää huomioida erityisesti tällaisessa oppimisympäristössä.

S2-opettaja Nina Perttuli-Friasin mukaan koulun kieltä ja oppiaineissa tarvittavia termejä opetellaan kaikissa aineissa. Käytännössä siis matematiikka, historia ja muut oppiaineet ovat myös kielten tunteja. Samoin jokainen opettaja on koulussa kielten opettaja.

- Akateeminen kieli on erilaista kuin kotikieli. Se koskee myös suomea äidinkielenään puhuvia oppilaita, Perttuli-Frias kertoo.

Kielitietoinen opetus merkitsee muun muassa sitä, että opettaja ja oppilaat käyvät tunneilla vaikeita sanoja yhdessä läpi. Kirjoissa voi olla myös vaikeita ilmaisuja ja lauserakenteita, joita opettaja avaa oppilaille selkokielellä.

Kielitietoisessa opetuksessa hyödynnetään kuviakin.

- Kiikareista voi esimerkiksi sanoa, että niillä näkee kauas.

Kielitietoisesta opetuksesta hyötyvät Perttuli-Friasin mielestä kaikki oppilaat.

- Sen ansiosta sisällöissä ei kiirehditä, vaan asioita pysähdytään miettimään vähän pidemmäksi aikaa, Perttuli-Frias tiivistää.

Monikielisyys on vahvuus

Nummenpakan alakoulussa suomi toisena kielenä (S2) -oppilaita on jopa kaksi kolmasosaa oppilaista, yläkoulun puolella vastaava lukema on 20 prosenttia. Koulussa on myös paljon omankielisiä ohjaajia ja opettajia. Monikielisyys näkyy siis jatkuvasti koulun arjessa.

Nummenpakan koulun vahvuutena erityisopettaja Suzan Khoshnau pitää sitä, että siellä on pitkät perinteet monikielisistä oppilaista.

- Kaikki oppilaat ovat tottuneet siihen, että saatan puhua historian tunnilla arabiaa tai kurdia, Khoshnau sanoo.

Kokemus monikielisistä oppilaista näkyy myös uusien opettajien perehdyttämisessä.

- Meillä on perehdyttämisohjeet ja vertaistukea uusille opettajille. Voin esimerkiksi kertoa, mitä olen itse tehnyt ja että hän voi kysyä minulta aina apua.

Joskus oppilaat saattavat hävetä oman äidinkielensä puhumista koulussa. Silloin Khoshnau keskustelee oppilaan kanssa, miksi oma äidinkieli on tälle tärkeää.

- Tulevaisuudessa monen eri kielen osaaminen on oppilaalle iso plussa.

Kielitietoisen opetuksen eräänä tarkoituksena onkin kunnioittaa ja hyödyntää kaikkia koulussa puhuttuja kieliä.

- Tuemme koulussa monikielisten oppilaiden identiteetin kehittymistä, Khoshnau kehuu.

Kurkkaa videolta, minkälaisia ajatuksia Suzanilla, Ninalla sekä viidennellä luokalla opiskelevilla Alilla ja Hugolla on kielitietoisesta opetuksesta.

 

Uutinen on osa Kuukauden koulu -juttusarjaa, jossa nostetaan esille turkulaiskouluja ja siellä työskenteleviä ihmisiä. Tällä kertaa vuorossa on Nummenpakan koulu.