Kauppatorin paviljongit on valittu Vuoden 2022 Teräsrakenne -palkinnon voittajaksi. Päätöksen tehnyttä palkintolautakuntaa miellyttivät erityisesti paviljonkien esteettiset ja arkkitehtuuriset arvot. Ihastusta herätti paviljonkien keveys, joka syntyy oivaltavalla lasin, puun ja teräksen yhdistelyllä. Paviljongit edustavat hyvin myös kestävän kehityksen arvoja, sillä niiden ja koko torialueen lämmitys tapahtuu teräksisten energiapaalujen avulla.

Vuoden Teräsrakenne -palkinto

  • Teräsrakenneyhdistyksen vuodesta 1980 alkaen myönnetty Vuoden Teräsrakenne kuuluu merkittäviin suomalaisiin arkkitehtuuripalkintoihin.
  • Palkinnon saa arkkitehtonisesti korkeatasoinen, terästä ja muita metalleja rakentamisvaiheessa oivaltavasti hyödyntänyt rakennushanke.
  • Palkinnosta päättää riippumaton palkintolautakunta.
  • Vuonna 2021 palkinnon sai Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n laajennus ja vuonna 2020 suomalaisvoimin Kiinaan suunniteltu Strait Culture and Art Centre.

Lisätiedot: www.terasrakenneyhdistys.fi

Turun toripaviljongit

  • Tilaaja Turun kaupunki
  • Arkkitehtisuunnittelijat Schauman Arkkitehdit Oy ja Schauman & Nordgren Architects Ab
  • Rakennesuunnittelija Sweco Rakennetekniikka Oy
  • Pääurakoitsija Rakennustoimisto Jussit Oy
  • Teräsrakennetoimittaja VMT Steel Oy

Turun toripaviljonkien idea perustuu tavoitteeseen luoda pienempiä ihmisen mittakaavassa olevia tiloja Turun kauppatorille sekä liittää maanalainen pysäköintilaitos yllä olevaan kaupunkitilaan. Torin reunoilla sijaitsevat paviljonkirakennukset rajaavat torin suurta kaupunkitilaa pienempiin osakokonaisuuksiin.

Paviljonkirakennukset nousevat maasta kuin puut ja liittävät toriparkin yllä olevaan toritilaan. Kattojen alle muodostuu viihtyisiä kohtaamispaikkoja sekä sisä- että ulkotilassa. Ravintolasalien kevyt ilme saatiin toteutumaan käyttäen hoikkia teräspilareita, jolloin näkymät saatiin maksimoitua.

Toripaviljonkien arkkitehtisuunnittelusta ovat vastanneet pääsuunnittelijana toiminut Jari Tschernij Schauman Arkkitehdeista sekä työryhmä Ted Schauman, Kristian Kontula ja Jonas Nordgren Schauman & Nordgren Architects’istä. Rakennesuunnittelusta vastasi Sweco Rakennustekniikka Oy:n Turun toimisto.

Eleganttia ja toimivaa

Paviljonkirakennuksille leimallista on uniikki arkkitehtuuri, josta rakennesuunnittelijalle merkittävimmät haasteet loivat laajat lasitetut alueet ilman jäykistäviä rakenteita sekä pitkät räystäsulokkeet.

Arkkitehtonisesti tavoitteena oli muodostaa selkeä ero massiivisen puujulkisivun ja kevyen lasijulkisivun välille. Liiketilojen julkisivu haluttiin toteuttaa mahdollisimman läpinäkyvänä, jolloin puupalkeilla vuorattu katto näyttäytyy isona ulokkeena ja puurungon orgaaninen muoto hahmottuu yhtenä kokonaisuutena.

Rakennuksen talotekniikka tuli myös saada mahtumaan pieneen tilaan katon kantavien rakenteiden väliin. Kaikkien näiden tavoitteiden toteuttamiseksi valittiin rakennuksen pysty- ja vaakarakenteiden runkomateriaaliksi teräs.

- Olen kovin tyytyväinen arkkitehtien luomukseen ja suunnittelijoiden yhteistyöllä tehtyihin ratkaisuihin. Pieneen tilaan pystyttiin sijoittamaan paljon asioita ja hankkeelle asetettu kaupungin kustannusarvio piti. Ylipäätään koko kauppatori on onnistunut ja muotoutunut harmoniseksi ja hienoksi kokonaisuudeksi. On upeaa, että se on noteerattu muuallakin, sanoo palkinnon Turun kaupungin puolesta vastaanottanut kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suopää.

Esteettisten ja teknisten ratkaisujen lisäksi Vuoden Teräsrakenne -palkintolautakunta huomioi torin kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut, jotka ovat linjassa Turun kaupungin kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden kanssa. Kauppatorin uusiutuvaa energiaa hyödyntävän lämmitysjärjestelmän ytimenä ovat SSAB Europen toimittamat teräksiset energiapaalut. Järjestelmässä ideana on varastoida kesällä lämpöä torin alapuoliseen maaperään, ja hyödyntää lämpö talvella toriparkin, torialueen ja paviljonkien lämmittämiseen.