Turun kaupunki uusii kaupunkiopasteita Förin kohdalla Aurajoen molemmin puolin. Opasteista löytyy Förin aikataulut ja ohjeita matkustajille. Lisäksi Itäiselle ja Läntiselle Rantakadulle asennetaan opastepylonit, joissa on listattu tärkeimmät, lähellä sijaitsevat nähtävyydet, ja etäisyydet niihin.

Syksyn mittaan Förin laitureilla on tehty muitakin ehostustöitä.

- Opasteiden asentaminen osui hyvin yksiin alueen muiden kunnostustöiden kanssa. Korjasimme Pikkuförin laitureita, uusimme portaita ja kaiteita, purimme vanhan pistolaiturin ja tuunasimme myös Förin odotusalueet uuteen uskoon, valvontainsinööri Kirsi Kuisma kaupungin kunnossapidosta kertoo.

Kunnostustöiden yhteydessä huomattiin, miten tärkeä kulkuväline Föri todella turkulaisille on. Se ansaitsee kyllä huomion ja ehostuksen tärkeänä osana kaupunkiympäristöä.

- Käyttökatkoksen aikana asukkailta ja alueen yrityksiltä tuli paljon palautetta liittyen Förin käyttökatkoksen viestintään. Sitä pitää tulevaisuudessakin kehittää paremmaksi ja näkyvämmäksi, pohtii Kuisma.

Valvontainsinööri Kirsi Kuisma ja uusi Föri-opaste, jossa tekstit ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Opasteet tekevät kaupungista saavutettavamman

Förin opasteet ovat ensimmäinen osa Aurajoen alueen uutta opastekokonaisuutta. Tänä vuonna valmistunut Aurajoen opastamisen yleissuunnitelma toteuttaa Turun kaupungin opastamisen konseptia. Taustalla on ajatus kaupungin luettavuudesta. Yhtenäiseen logiikkaan perustuvien opasteiden avulla lisätään ihmisten kykyä hahmottaa ympäristöään ja luodaan turvallisuuden tunnetta. Selkeät opasteet auttavat käyttäjää löytämään uusia reittejä ja palveluita.

Yhteistyössä Design Studio Muotohiomon kanssa laadittu Aurajoen opastussuunnitelma ottaa kantaa paitsi uusien opasteiden ulkonäköön, myös niiden sijoitteluun ja huoltamisen helppouteen.

- Suunnitelmassa on analysoitu Aurajoen ja sen rantojen eri käyttäjiä, määritelty palvelupolkuja ja luotu yhtenäinen jokiopastamisen konsepti. Opastaminen parantaa joen ja rantojen turvallisuutta ja tekee kaupungista saavutettavamman. Samalla se on osa elinvoimatyötä, jolla tuetaan matkailua sekä markkinoidaan saaristoa ja ainutlaatuista merellistä Turkua, kertoo projektipäällikkö Heini Viljanen Keskustan kehittämisen kärkihankkeesta.

- Viime vuonna läntiselle puolelle tuotiin uusi julkinen wc, nyt korjattiin odotusalueen laitureita ja asennettiin selkeämmät ja kaupunkikuvaan istuvammat opasteet. Joulukuun valotapahtumassa Föri muuttuu valotaideteoksen myötä Love Boatiksi, eli mitä tässä vielä onkaan luvassa, iloitsevat Kuisma ja Viljanen.

Aurajoen kaupunkiopasteiden kokonaissuunnitelma (pdf)

Lue lisää Föristä: www.turku.fi/fori