Turun Osuuskauppa ja Turun kaupunki ovat allekirjoittaneet 24.11.2022 esisopimuksen Wiklundin sisäpihan vuokraamisesta Turun kauppahallin peruskorjauksen aikaiseksi väistötilaksi.

Keskustan kehittäminen

  • Toria ympäröivä kaupallinen keskusta on yksi Turun keskustan kehittämisen toimenpidekohteista.
  • Ydinkeskustan vetovoimaa ja kaupallista elinvoimaa vahvistetaan yhdessä yrittäjien ja keskustan muiden toimijoiden kanssa konkreettisilla toimilla, joita ovat mm. kaupallisen ydinkeskustan konseptointityö, uuden Kauppatorin toimintasuunnitelma sekä Kauppahallin korttelin kehittäminen.

turku.fi/keskustan-kehittaminen

Kauppahallille tarvitaan nykyisen sijainnin läheisyydestä väistötilat, joissa kauppiaat voivat jatkaa liiketoimintaa hallin tulevan peruskorjauksen ja osittain myös korttelin laajemman uudistuksen ajan. Parhaimpana vaihtoehtona väistötilan sijoitukselle pidetään Wiklundin sisäpihaa, joka on tällä hetkellä pysäköintikäytössä. Wiklundin tontin valinnasta päätettiin kaupunginhallituksessa 31.10.2022.

Tontin omistaa Turun Osuuskauppa, jonka kanssa kaupunki on allekirjoittanut varsinaista maanvuokrasopimusta edeltävän esisopimuksen pihan vuokraamisesta. Esisopimuksessa Turun Osuuskauppa sitoutuu luovuttamaan väistökäyttöön maanpäällisen parkkialueen sekä tarpeen mukaan yhteisesti sovittavia osuuksia tontin alla sijaitsevista tiloista.

- Esisopimuksella Turun kaupunki käytännössä varaa kyseisen tontin väistötilaa varten. Väistötilan tarkempi suunnittelu ja tilan kilpailutuksen valmistelu mahdollistuu, kun sijaintipaikka on tiedossa. Esisopimuksen ajalta tontista ei vielä makseta vuokraa tai muita korvauksia, Turun toimitilapäällikkö Pauliina Karjalainen sanoo.

Väistötilalle tarve parin vuoden kuluttua

Esisopimuksessa Turun Osuuskauppa sitoutuu aloittamaan kohteen vuokrasopimuksesta käytävät neuvottelut ja käynnistämään tarvittavat suunnittelu- ja muut toimenpiteet lopullisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamiseksi.

- Turun Osuuskauppa on vahvasti mukana Turun keskusta-alueen kehittämisessä ja elinvoimaisuuden kasvattamisessa. Olen iloinen siitä, että Wiklundin sisäpiha valikoitui Turun kauppahallin tulevaksi väistötilaksi ja pääsemme nyt yhdessä kaupungin kanssa edistämään asiaa, toteaa Turun Osuuskaupan toimitusjohtaja Antti Heikkinen.

Esisopimusvaiheen jälkeen solmitaan varsinainen maanvuokrasopimus, jonka alkamisajankohta ja kesto ovat riippuvaisia Kauppahallin peruskorjauksen aikataulusta. Maanvuokrasopimus on kuitenkin tehtävä ennen 31.12.2023 tai asiasta on sovittava uudelleen erikseen kirjallisesti, muuten esisopimus raukeaa.

Alustavan aikataulun mukaisesti Turun kauppahallin väistötila tulisi käyttöön viimeistään tammikuussa 2025. Väistötilan hankinta tuodaan erikseen kaupungin päätöksentekoon.