Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa on tällä hetkellä yli 300 oppilasta ja määrän ennustetaan edelleen kasvavan. Erityisesti myöhäisessä peruskouluvaiheessa maahanmuuttaneet oppilaat tarvitsevat monialaista tukea koulunkäyntiinsä.

Monikielisten oppilaiden tukeminen on erityisen ajankohtaista ja tarpeellista juuri nyt, sillä perusopetukseen valmistavassa opetuksessa on tällä hetkellä yli 300 oppilasta, joista noin puolet on Ukrainasta. Suurin osa heistä siirtyy lähikouluihinsa ensi lukuvuonna. 

Perusopetukseen valmistava opetus antaa Suomeen muuttaneille monikielisille oppilaille valmiuksia siirtyä perusopetukseen. Oppilas opiskelee suomea sekä muita tarvittavia taitoja keskimäärin vuoden ajan ennen lähikouluun siirtymistä. 

– Turun kaupungin perusopetuksen oppilaista yli 15 % on monikielisiä. Moni heistä on muuttanut maahan viime vuosina ja tarvitsee tukea esimerkiksi kehittyvän kielitaidon ja rikkonaisen koulutaustan aiheuttamiin haasteisiin, kertoo monikulttuurisen opetuksen suunnittelija Annika Rae

Tukea erityisesti nivelvaiheisiin 

Monikielisten oppilaiden siirtymää perusopetuksen valmistavasta opetuksesta perusopetukseen tai jatko-opintoihin tukee esimerkiksi vuosina 2022–2024 toteutettava Alusta-hanke. 

Monikielisten oppilaiden tukemiseksi ja koulupolun sujuvoittamiseksi yläkoulujen aineenopettajia koulutetaan kielitietoisiin menetelmiin. Kun opettajat saavat varmuutta kielitietoiseen opetukseen, oppilaiden oppimistulokset paranevat. Kielitietoisesta opetuksesta hyötyvät kaikki. 

– Valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyville oppilaille järjestetään läksytukea, joka kohdennetaan etenkin yläkouluihin. Lisäksi yläkoulujen valmistavan opetuksen siirtymävaiheessa oleville oppilaille palkataan nivelvaiheen kouluvalmentaja, joka keskittyy opiskelustrategioiden opettamiseen. Oppilaiden tueksi palkataan myös kielellistä tukea antavia ohjaajia, kertoo Alusta-hankkeen projektikoordinaattori Lotta Ilmasti

Oppilaille tarjotaan lisätukea erityisesti koulunkäynnin nivelvaiheissa. Keskeisenä tavoitteena on tukea myös monikielisten oppilaiden huoltajia. 

– Kun huoltajat saavat ohjausta ja opastusta suomalaisen koulujärjestelmän edellytyksistä, he pystyvät tukemaan paremmin lastensa koulunkäyntiä. Oppilaiden oppimistulokset puolestaan paranevat, kun he saavat paremmin kohdennettua tukea koulunkäyntiinsä ja perustaitoihinsa. 

– Hyvistä jo olemassa olevista rakenteista huolimatta olemme nyt monin paikoin uuden edessä. Alusta-hankkeen ansiosta voimme testata ja ottaa käyttöön parhaiten toimivia käytänteitä, jotka tukevat nimenomaan monikielisiä oppilaita ja sitä kautta myös koko kouluyhteisöjä, Rae kiittää. 

Opetushallituksen tukema Alusta – monikielisten oppilaiden koulupolkujen tukeminen ja sujuvoittaminen -hanke toteutetaan vuosina 2022–2024. Hankkeen erityisenä kohderyhmänä ovat monikieliset perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 oppilaat ja heidän opettajansa.