Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 29.11.2022, että sosiaalisen luototuksen palvelu käynnistyy Varsinais-Suomen hyvinvointialueella mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.8.2023 alkaen. Aluehallituksen päätöksen myötä turkulaisten sosiaalinen luototus jää tauolle, mutta jo myönnetyt luotot jatkuvat normaalisti.

Turun kaupunki on myöntänyt viime vuodet sosiaalista luottoa vapaaehtoisena palveluna. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 29.11.2022, että sosiaalisen luototuksen palvelu käynnistyy Varsinais-Suomen hyvinvointialueella mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.8.2023 alkaen. Aluehallituksen päätöksen myötä turkulaisten sosiaalinen luototus jää tauolle, mutta jo myönnetyt luotot jatkuvat normaalisti.

- Varmistamme kaikin tavoin sen, että myönnettyjen luottojen osalta toiminta jatkuu keskeytyksettä. Uuden lainsäädännön mukainen palvelu käynnistyy mahdollisimman nopeasti, viimeistään elokuun alussa, integraatiojohtaja Jenni Kiviluoto Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta sanoo.

Turussa sosiaalisen luototuksen piirissä on tällä hetkellä noin 40 asiakasta. Vireillä on myös useita luottohakemuksia, joihin pyritään saamaan päätös vielä tämän vuoden puolella.

- Emme valitettavasti voi enää loppuvuoden aikana ottaa vastaan uusia hakemuksia, sillä niitä ei ehditä käsitellä ennen hyvinvointialueelle siirtymistä. Toivottavasti tässä taloudellisessa tilanteessa sosiaalisen luototuksen tauko jää mahdollisimman lyhyeksi, koska voimme olettaa kysynnän vain kasvavan, vs. palvelualuejohtaja Riku Laurila Turun kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluista kertoo.

Sosiaalisesta luotonannosta säätävä laki on muuttumassa. 1.8.2023 alkaen sosiaalisesta luototuksesta tulee hyvinvointialueilla järjestettävä lakisääteinen tehtävä.

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja edistää itsenäistä selviytymistä. Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille yksityishenkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta luottoa kohtuullisilla ehdoilla, esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai luottohäiriömerkinnän vuoksi. Sosiaalisen luototuksen järjestäminen on ollut tähän mennessä kunnille vapaaehtoista.