Vuonna 2017 syntyneiden lasten huoltajat saavat ilmoituksen esiopetuspaikasta vuoden 2022 loppuun mennessä. Ilmoitus lähetetään tekstiviestillä huoltajan puhelinnumeroon.

Turun kaupungin varhaiskasvatus osoittaa esiopetuspaikan lapsen kotiosoitteen mukaisesta esiopetusyksiköstä. Vuonna 2017 syntyneiden lasten huoltajat saavat ilmoituksen esiopetuspaikasta vuoden 2022 loppuun mennessä. Ilmoitus lähetetään tekstiviestillä huoltajan puhelinnumeroon. Mikäli huoltaja hyväksyy osoitetun esiopetuspaikan, hän tulee saamaan kevään 2023 aikana päätöksen esiopetuspaikasta. Lasta ei tarvitse erikseen ilmoittaa esiopetukseen.

Vuonna 2017 syntyneiden lasten esiopetus alkaa 10.8.2023 ja päättyy 31.5.2024. Esiopetusta annetaan päivittäin neljä tuntia ja se on maksutonta. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Huoltajalla on oikeus ilmoittaa lapsensa myös muuhun kuin Turun kaupungin ilmoittamaan esiopetuspaikkaan. Mikäli huoltaja haluaa ilmoittaa lapsensa muuhun kuin Turun kaupungin ilmoittamaan esiopetuspaikkaan, ilmoittautuminen tapahtuu sähköisen asioinnin kautta 2.–15.1.2023: www.turku.fi/esiopetus

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, eikä hänellä vielä ole varhaiskasvatuspaikkaa, tulee täydentävän varhaiskasvatuksen osalta jättää erillinen hakemus sähköisesti. Päätökset esiopetuspaikoista ja mahdollisesta esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuspaikoista lähetetään huoltajille huhtikuun 2023 loppuun mennessä.

Ilmoittautuminen varhaiskasvatuksen kielikylpyyn

Vuonna 2018 syntyneiden ilmoittautuminen ruotsin kielikylpyyn tapahtuu sähköisen asioinnin kautta 2.–15.1.2023. Aikaisemmin lapsensa jonoon ilmoittaneiden huoltajien tulee hakea paikkaa sähköisesti, jotta voidaan varmistaa, että aikaisemmin jätetty ilmoitus on edelleen ajankohtainen.  

Kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun osallistuvien lasten huoltajille ei tule ilmoitusta

Osa vuonna 2017 syntyneistä lapsista on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa. Heille ei tule viestiä. Oletuksena on se, että lapsi jatkaa kokeilussa.

Mikäli huoltaja haluaa tehdä muutoksia lapsensa esiopetusjärjestelyihin, tai huoltaja ei ole jostain syystä saanut tekstiviestiä, hänen tulee tehdä edellä mainittu ilmoitus.

Kokeilulain mukaan koeryhmään kuuluvan lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu kaksi vuotta kestävään kokeilutoimipaikassa järjestettyyn esiopetukseen tai muuhun kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Vuonna 2018 syntyneiden lasten elokuussa 2023 alkavasta kaksivuotisesta esiopetuskokeilusta tiedotetaan erikseen keväällä 2023.

Esiopetuspaikan määräytyminen ja perusteet

Lapsen lopullinen esiopetuspaikka määräytyy kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisessä varhaiskasvatus- ja perusopetusjaostossa päätettyjen esiopetuspaikan osoittamisperiaatteiden mukaisesti. Esiopetuksen oppilaaksi ottoa koskevat linjaukset ovat Turun kaupungin verkkosivuilla: www.turku.fi/esiopetus.