Talous ja nuoret TATin Duunikoutsi-mobiilisovellukseen kehitettiin tänä vuonna uusi, nuorille suunnattu, CV-työkalu. Työkalu kehitettiin osana Digikoutsi-hanketta. (”Nuorten digitaalinen työelämätaitojen valmennuskokonaisuus").

YHTEYSHENKILÖ:

Meija Hietarinta
Digikoutsi-hankkeen projektikoordinaattori (Talous ja nuoret TAT)
meija.hietarinta@tat.fi
p. 050 442 8824

CV-koneen avulla nuorten työnhakuprosessi helpottuu, sillä CV-kone luo nuorelle automatisoidusti valmiiksi kirjoitetun osaamispohjaisen CV:n.

”Työnhakuprosessi voi tuntua erityisesti nuorelle hankalalta ja monivaiheiselta. On sekä nuoren että työnantajan etu, mikäli voimme sujuvoittaa edes jotakin osuutta nuorten työelämään siirtymisessä”, kommentoi Talous ja nuoret TATin asiantuntija Essi Lehtovaara.

Duunikoutsi-sovelluksessa nuori suorittaa erilaisia tehtäviä, joiden perusteella nuoren henkilökohtainen osaamisprofiili täydentyy. Tehtävissä esimerkiksi pohditaan omia vahvuuksia ja vapaa-ajalta kertynyttä osaamista. Sovelluksen osaamisprofiili kokoaa kaiken nuoren osaamisen eri elämän osa-alueilta yhteen. Valmis osaamisprofiili muodostaa nuorelle CV:n yhdellä napin painalluksella.

Työelämätaidot ovat jokaisen oikeus – Uudet kieliversiot lisäävät työnhaun yhdenvertaisuutta

Sovelluksen ruotsin ja englannin kieliversiot julkaistiin jo keväällä, mutta vuoden vaihteessa sovellus laajenee entisestään selkosuomen, venäjän, somalin ja arabian kieliin. Edellä mainitut kieliversiot toteutetaan uudella tavalla, jossa selkosuomea yhdistetään nuoren omaan äidinkieleen. Tällä tavoin autetaan nuorta ymmärtämään omalla äidinkielellään työelämäsanastoa ja työn merkitystä. Samalla opetetaan selkosuomella työelämässä tarvittavaa asiointikieltä. Kieliversioilla halutaan tukea erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia nuoria, kuten maahanmuuttajataustaisia nuoria.

Duunikoutsista ilmestyy myös helpotettu versio, joka on sisällöltään kevyempi ja tehty selkosuomeksi. Se on suunnattu nuorille, joilla on haasteita oppimisen kanssa, vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä.

Duunikoutsi-mobiilisovellus auttaa nuorta työnhaussa

TATin 13–25-vuotiaille suunnattu Duunikoutsi-mobiilisovellus on työelämävalmentaja, jonka avulla nuori oppii omien vahvuuksien ja taitojen tunnistamista sekä osaamisen sanoittamista. Lisäksi nuori saa tukea työnhakuun aina hakemuksen ja CV:n kirjoittamisesta työhaastatteluun valmistautumiseen. Sovellus on kehitetty oppilaanohjauksen tueksi ja se on käytössä kouluissa. 

Duunikoutsin CV-kone ja kieliversiot on toteutettu yhteishankkeessa Turun kaupungin kanssa. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen myöntämä rahoitus Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR) ja Varsinais-Suomen liiton myöntämä ”Alueiden kestävän kehityksen ja elinvoiman tukeminen” -määräraha rahoittavat vuoteen 2023 kestävää hanketta. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.