Valokuvataiteilija Vesa Aaltonen toteuttaa Reinberg-juhlavuoden merkkivuositeoksen Turkuun.

Historian ja tulevaisuuden museo -hanke ja Turun museokeskus yhdessä Valokuvakeskus Perin kanssa kutsuivat avoimella teoshaulla taiteilijoita antamaan teosehdotuksia väliaikaiseksi julkiseksi taideteokseksi osana 2023 juhlittavaa Johan Jakob Reinbergin syntymän 200-vuotismerkkivuotta.

Avoin taideteoshaku järjestettiin ammatillisesti toimiville taiteilijoille ja työryhmille sekä taideopiskelijoille. Haun kautta haettiin ehdotusta määräaikaiseksi julkiseksi taideteokseksi, joka pohjautuu, kommentoi tai ammentaa muulla tavoin Reinbergin tuotannosta tai aihemaailmasta.

– Valokuvataiteilija Vesa Aaltosen teosehdotuksessa Aaltonen Salutes Reinberg yhtymäkohdat Reinbergin tuotantoon oli mietitty selkeästi. Aaltosen teosehdotus koostuu maisema- ja ihmiskuvista, jotka olivat myös Reinbergin tuotannossa keskeisiä aiheita. Kokonaisuuteen kuuluu myös osuus, jossa kaupunkilaiset pääsevät osallistumaan taideteoksen toteutumiseen, sanoo teosvalintaraadin puheenjohtajana toiminut Turun museokeskuksen apulaisintendentti Ville-Matti Rautjoki.

Vesa Aaltosen teoskokonaisuuden myötä valokuvataidetta tulee olemaan kesän 2023 aikana esillä eri puolilla kaupunkia, lähellä Reinbergin alkuperäisiä kuvauspaikkoja. Aaltonen Salutes Reinberg -kokonaisuuteen kuuluu Kirkkopuistossa alkukesästä toteutettava performatiivinen muotokuva-ateljee, jonka tuotoksia on esillä samaisessa puistossa heinäkuun lopulta lähtien.

Kuva: Vesa Aaltosen vahvat Turkuaiheiset kuvat tallentavat nykykaupunkia. Yllä Slava Ukraini 24.8.2022. Taiteilijan omistuksessa.

Raatina valinnassa toimivat keskustan kehittämisen strategisen kärkihankkeen projektipäällikkö Julia Chir, Valokuvakeskus Perin hallituksen jäsen Lauri Kokkonen, Turun AMK:n Kuvataiteen koulutusohjelman yliopettaja Ismo Luukkonen ja Turun museokeskuksen apulaisintendentti Ville-Matti Rautjoki. Teosvalinnan kriteereinä olivat ehdotuksen taiteellinen laatu, sen liittyminen ja yhtymäkohdat Reinbergin tuotantoon, ehdotettavan teoksen toteutuskelpoisuus suhteessa resursseihin sekä teoksen sijoittuminen osaksi kaupunkitilaa.

Reinbergin valokuvat esillä kaupunkitilassa kesällä 2023

Johan Jakob Reinberg (28.7.1823, Tartto – 4.9.1896, Turku) oli monipuolinen taiteilija. Hän toimi paitsi valokuvaajana ja litografina, myös maalarina ja eläintentäyttäjänä sekä kosmorama-näytösten kiertävänä esittäjänä. Reinbergin valokuvat Turusta kuuluvat kaupunkimme ikonisempiin historiallisiin kaupunkinäkymiin. Hän oli myös ansiokas muotokuvaaja, joka ikuisti lukuisia turkulaisia kaupungin ensimmäisessä valokuva-ateljeessa.

Kesän 2023 aikana Reinbergin ottamia historiallisia kaupunki- ja studiovalokuvia voi kohdata Turun keskustan kaupunkitilassa. Merkkivuoden aikana Turun museokeskus julkaisee alkuvuodesta 2023 kattavan artikkelijulkaisun taiteilijasta ja hänen tuotannostaan sekä järjestää syksyllä 2023 avoimen luentosarjan yhteistyössä kaupunginkirjaston ja Turun AMK:n kuvataiteen koulutuksen kanssa.

Kuva: Reinberg tunnetaan muun muassa ikonisista Turkukuvistaan. Yllä Turun kymnaasi, Sininen sarja, 1867. Turun museokeskuksen valokuvakokoelmat.

Historian sisältöjen uudenlaiset esittämiset osana Historian ja tulevaisuuden museo -hanketta

Tulevassa Historian ja tulevaisuuden museossa tullaan nostamaan esiin Turun ja turkulaisten historioita uusista ja yllättävistäkin näkökulmista, uusia esittämisen tapoja hyödyntäen. Reinbergin syntymän 200-vuotismerkkivuotta juhlistava projekti toimii kokeiluna ja pilottina sille, miten historiallista henkilöä ja hänen taiteellista elämäntyötään voidaan tuoda laajempien yleisöjen saavutettavaksi.

– Reinberg, hänen elämänsä ja tuotantonsa ovat kiinnostava palanen turkulaista historiaa ja kulttuuriperintöä. On hienoa päästä hänen syntymänsä merkkivuotena kokeilemaan, millaisia yhtymäkohtia ja mielleyhtymiä hänen valokuvansa herättävät nykykaupunkilaisissa. Vesa Aaltosen Aaltonen Salutes Reinberg -kokonaisuuden toteuttaminen kaupunkikuvaan kaikkien nähtäville luo hienoja kosketuspintoja menneen ja nykyisen välille. Museotoiminnan näkökulmasta on myös tärkeää, että voimme tehdä sisältöjä saavutettaviksi erilaisille yleisöille ja museoseinien ulkopuolelle, sanoo Historian ja tulevaisuuden museo -hankkeen hankepäällikkö Joanna Kurth.

  • Ylin kuva: Vesa Aaltosen näyttely Kirkkopuistossa kesällä 2021. Kuvaaja: Tiia Pelonen, Turun kaupunki.