Turun hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden potilastietojärjestelmä muuttuu vuodenvaihteessa alueelliseksi potilastietojärjestelmäksi, kun Varsinaissuomen hyvinvointialue aloittaa toimintansa. Tietojärjestelmämuutoksen takia ei keskiviikkona 28.12. voida teknisistä syistä antaa kiireettömiä aikoja vuodelle 2023.

Jatkossa Loimaa, Naantali, Parainen ja Turku käyttävät samaa potilastietojärjestelmää, joka helpottaa potilastietojen välitystä silloin, kun potilas on hoitosuhteessa. Samalla hyvinvointialueen potilastietojärjestelmien määrä vähenee ja hallinta yksinkertaistuu.

Vuodenvaihteessa tehtävän tietojärjestelmämuutoksen takia ei keskiviikkona 28.12 voida teknisistä syistä antaa kiireettömiä aikoja vuodelle 2023. Tämä johtuu siitä, että nykyiset ensi vuodelle annetut ajat siirretään uuteen potilastietojärjestelmään automaattisesti keskiviikkona ja ajat, jotka annettaisiin 28.12, eivät siirtyisi mukana. Kiireellisiä aikoja terveyspalveluissa pystytään antamaan ja kiireettömiäkin jälleen torstaina 29.12. Terveysasemilla hoidetaan välipäivinä pääasiassa kiireellistä hoitoa tarvitsevia asiakkaita, ja toivomme että kiireettömissä asioissa yhteyttä otettaan vasta tammikuun puolella.

Reseptien uusinta Omakanta-palvelun kautta tauolla perjantaina 30.12.

Reseptien uusinta Omakanta-palvelun kautta on tauolla perjantaina 30.12. Omakanta välittää reseptit uusittavaksi vasta tammikuun puolella, mutta tämä tauko ei näy kansalaiselle käytännössä. Kiireellisiä reseptejä voidaan uusia terveysasemilla tai apteekkien kautta myös perjantaina 30.12.

Potilastiedot ja laboratoriotulokset siirtyvät eTerveysportaalista Omakantaan

Vuodenvaihteessa yhtenäistyy myös Loimaan, Naantalin, Paraisten ja Turun sähköinen eTerveysportaali. Aluksi palvelut eivät juurikaan muutu, mutta tavoite on yhtenäistää palveluja. Turun osalta portaalissa jatkuvat samat palvelut, mutta aiemmin eTerveysportaalista löytyneet potilastiedot: diagnoosit, mittaukset ja laboratoriotulokset, näkyvät jatkossa vain Omakannan kautta. Omakanta palvelee potilastietojen näyttämisessä kansalaista paremmin, sillä Omakannasta löytyy edellä mainittujen lisäksi potilasasiakirjatekstit.