Vaikka Turun sairaalapalveluiden organisaatiossa tapahtuu muutoksia hyvinvointialueelle siirtymisen myötä, yhteystiedot säilyvät ensi vuonnakin samoina.

Vuoden 2023 alussa siirryttäessä Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle Turun kaupungin sairaalapalveluita uudelleenorganisoidaan. Palliatiivinen hoitolinja (mm. saattohoidon tukiosasto ja Karinakoti) siirtyy Tyks-sairaalapalveluiden Yleislääketieteen ja kuntoutuksen osastopalveluiden, kotisairaalan ja palliatiivisen keskuksen muodostamaan tulosryhmään. Korvapoliklinikka siirtyy Operatiivinen ja syöpätaudit -tulosryhmään. Jäljelle jäävät vuodeosastot, kotisairaala (Turku) ja poliklinikkatoiminta muodostavat Geriatrian palvelualueen, joka organisatorisesti sijoittuu Medisiininen ja geriatria -tulosryhmään.

Palveluiden yhteystiedot niin puhelinnumerot kuin käyntiosoitteet säilyvät toistaiseksi samana Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle siirtymisestä huolimatta.

Geriatrisen poliklinikan toiminta totutussa muodossa päättynyt

Geriatrisen poliklinikan toimintaa ei nykymuodossaan ole hyvinvointialueella tarkoituksenmukaista jatkaa, sillä toiminta on pienimuotoista eikä pysty palvelemaan koko hyvinvointialuetta. Geriatrisen poliklinikan toiminnasta on vuosien varrella saatu paljon arvokasta kokemusta, jota tullaan hyödyntämään jatkossakin potilaan parhaaksi.

Turun sairaalapalveluissa on käynnistetty geriatrisen osaston 1 toiminnan muutos päivystysosastoksi, jonne potilaan ohjautuvat pääsääntöisesti TYKS akuutista, geriatrisen tiimin arvion perusteella. Tällä tavoitellaan hoitoketjun tehostamista, mahdollistetaan geriatriseen poliklinikkaan verrattuna pidempi seuranta-aika ja järjestetään tarvittavat tutkimukset ja hoito mahdollisimman sujuvasti.

Jatkossa lisätiedot: varha.fi