Turun kaupungin tarjoama avoin varhaiskasvatustoiminta on muuttunut maksuttomaksi 1.1.2023 alkaen. Aikaisemmin maksua on peritty leikkipuistotoiminnasta ja leikkikerhotoiminnasta.

Lisätietoja:

Turun kaupunki tarjoaa maksutonta avointa varhaiskasvatusta perheille, joiden lapsilla ei ole tarvetta kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Kaupungin tarjoamiin avoimiin varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat sisä- ja ulkoiluleikkikerhot, ohjattu leikkipuistotoiminta sekä perhekerhotoiminta avoimissa päiväkodeissa. Kaupunki tuottaa avoimia varhaiskasvatuspalveluja myös yhteistyössä seurakunnan ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa.

Avoin varhaiskasvatustoiminta on vaihtoehto kokopäiväiselle varhaiskasvatukselle, kun huoltaja on esimerkiksi kotona tai tarvitsee vain vähän varhaiskasvatuksen palveluja.

Avointa varhaiskasvatustoimintaa järjestetään kymmenissä paikoissa eri puolella kaupunkia. Avoin varhaiskasvatus tarjoaa lapsille muun muassa vapaata leikkiä ja ohjattua toimintaa. Toiminnassa noudatetaan Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.

– Avoin varhaiskasvatustoiminta on vaihtoehto kokopäiväiselle varhaiskasvatukselle, kun huoltaja on esimerkiksi kotona tai tarvitsee vain vähän varhaiskasvatuksen palveluja. Toivomme, että toiminnan maksuttomuus houkuttelee lisää käyttäjiä kyseisten palveluiden piiriin, kertoo varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Virpi Kariluoma.

Avoimeen varhaiskasvatustoimintaan osallistuminen ei vaikuta Kelan tukiin. Leikkipuistotoiminnan ja kerhojen käyttö samanaikaisesti samalle lapselle ei ole mahdollista. Avointa toimintaa järjestetään Turussa vain suomen kielellä.

Sisä- ja ulkoiluleikkikerhoja 2,5–5-vuotiaille 

Sisä- ja ulkoiluleikkikerhotoiminta on tarkoitettu 2,5–5-vuotiaille lapsille. Toiminta on suunniteltua ja tavoitteellista ja sitä ohjaa lastentarhaopettaja. Mukana voi tarvittaessa olla myös muuta henkilökuntaa. Huoltaja voi tiedustella vapaita paikkoja suoraan kerhosta.

Leikkipuistotoimintaa 1,5–5-vuotiaille

Leikkipuistotoimintaa järjestetään ohjattuna toimintana 1,5–5-vuotiaille lapsille arkisin kello 9.00–12.30. Vanhemmat arvioivat yhdessä ohjaajien kanssa ajan, jonka lapsi jaksaa olla leikkipaikalla. Ilmoittautuminen tapahtuu leikkipaikan henkilökunnalle. Talviaikaan leikkipuistojen pakkasraja on –12 astetta. 

Avoimet päiväkodit ja perhekerhot

Avoimiin päiväkoteihin ovat tervetulleita kaikenikäiset lapset aikuisen seurassa. Avoimissa päiväkodeissa on ohjattua toimintaa ja vapaata leikkiä. Lisäksi aikuisilla on mahdollisuus tutustua alueen muihin huoltajiin ja hoitajiin. Avoimien päiväkotien aukioloajat vaihtelevat yksiköittäin. Toimintaan ei tarvitse ilmoittautua.