Turun kaupunki panostaa entistä enemmän lasten ja nuorten hyvinvointiin. Tavoitteena on, että turkulaislapsilla ja -nuorilla on hyvä olla ja heidän elämäänsä kuuluvat ilo ja toivo. Vastuu lasten ja nuorten hyvinvoinnista on vanhempien lisäksi kaikilla aikuisilla.

Turku on toiminut vahvasti lasten ja nuorten hyväksi jo pitkään, ja toimet jatkuvat edelleen. Turun kaupungin tuottamista palveluista suurin osa on tavalla tai toisella lasten ja nuorten palveluita. Tästä vuodesta alkaen Turun kaupungin budjetista 2/3 käytetään kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden tuottamiin palveluihin. 
 
-Nyt vuoden alussa hyvinvointialueiden aloitettua, kaupunkien rooli on muuttunut todella paljon. Meillä Turussa tämä näkyy muun muassa niin, että lasten ja nuorten palvelut korostuvat entisestään. Lapset ja nuoret ovat muutoksen myötä käynnistyneen, niin sanotun Uuden Turun keskiössä. Uusi Turku kuuluu lapsille ja nuorille ja Turku haluaa, että Turun lapsilla ja nuorilla on hyvä olla, sanoo Turun pormestari Minna Arve. 

Lasten ja nuorten asema on huomioitu vuonna 2021 solmitussa Turun pormestariohjelmassa, jossa muun muassa luvataan huolehtia siitä, että jokaisella nuorella on yhteys turvalliseen aikuiseen, jotta hän saa tarvittaessa tarvitsemaansa tukea ja apua.  

Vuonna 2023 lukuisia uudistuksia lapsiin ja nuoriin liittyen 

Vuonna 2023 Turulla on käynnissä ja alkamassa lukuisia uudistuksia lapsiin ja nuoriin liittyen. 
 
Turun kaupunki muun muassa uudistaa Turun keskustassa sijaitsevan nuorten taide- ja toimintatalo Vimman toimintaa nuorten toiveiden pohjalta. Tavoitteena on tehdä Vimmasta entistä useampien nuorten tarpeisiin vastaava maksuton ja valvottu oleskelutila.  
 
Lisäksi kaupungin liikunta-avustukset uudistetaan siten, että tulevaisuudessa jokaisella turkulaislapsella ja -nuorella in yhtäläiset mahdollisuudet harrastaa.  

Lasten ja nuorten vahva rooli kaupungin työssä näkyy myös Turun asukasbudjetin toteutuksissa. Turku käyttää vuonna 2023 kolme miljoonaa euroa kaikkiaan 89:ään nimenomaan lasten ja nuorten hyvinvointia tukevaan hankkeiseen.  
 
Asukasbudjetin kohteet on valittu keväällä 2022 järjestetyn kuntalaisäänestyksen perusteella. Luvassa on Lasten liikunnan ihmemaan kesätoimintaa, teatteria, frisbeegolfkoreja, eläinavusteista toimintaa, laavuja, kuntoportaita, ulkokuntosaleja ja paljon muuta.  
 
Kaikki Turun asukasbudjetinvuoden 2023 toteutukset (89 kpl) löytyvät verkkosivuilta: Toteutus - Asukasbudjetti 2021-2023 - Turku Asukasbudjetti 

 

Turulla on useita toimia ja verkostoja lasten ja nuorten hyväksi 

 
Lasten ja nuorten asioiden kehittämistä ja koordinointia varten Turussa on perustettu lasten ja nuorten hyvinvointiverkosto ja on luotu oman hyvinvointisuunnitelma.  
 
Turku on myös ottanut julkisuuteen nousseet nuorten häiriökäyttäytymiset vakavasti ja niiden eteen on tehty runsaasti toimenpiteitä jo pitkään. Kaupungilla on muun muassa nuorten oireiluun puuttumisen toimintasuunnitelma.  

Nuorten hyvinvointia seurataan Turun kaupungin vetämässä Nuorten tilannehuone -työryhmässä, joka koostuu kaupungin, viranomaisten ja eri järjestöjen edustajista. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti.  

Turku on mukana myös poliisin vetämässä Nuorten väkivalta -viranomaisyhteistyössä, johon osallistuu useita eri kaupunkeja Lounais-Suomesta. 
 

Valtaosa turkulaislapsista ja nuorista voi hyvin 

Turun kasvatuksen ja opetuksen apulaispormestari Piia Elo muistuttaa, että suurin osa turkulaislapsista ja nuorista voi hyvin. Koronavuodet, Ukrainan sota ja ilmastonmuutos ovat kuitenkin lisänneet nuorten pahoinvointia. Sen vuoksi on tärkeä huolehtia, että jokaisella nuorella on yhteys turvalliseen aikuiseen, jolta hän saa tarvittaessa tukea ja apua. 
 
-Pidämme suuressa arvossa kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistoimintaa ja vuoropuhelua, jotta voimme kaikki edistää nuorten hyvinvointia, apulaispormestari Piia Elo sanoo. 

Hyvinvoinnin apulaispormestari Elina Rantanen painottaa, että lasten ja nuorten hyvinvointi kuuluu kaikille. Avainasemassa on yhteistyö kodin, koulun ja vanhempien kanssa. 
 
-On ymmärrettävää, että sote-palvelujen siirtyminen hyvinvointialueelle herättää huolta. Turku lupaa huolehtia lasten ja nuorten asioista yhtä hyvin tai paremmin kuin ennenkin, sanoo apulaispormestari Elina Rantanen. 

 
Turun toimet lapsille ja nuorille kootusti: 

Koulupäivä: Kiusaamisen ehkäisy, koulunuorisotyö, oppilashuolto, liikkuva koulu, taidetestaajat, kulttuuripolku, nepsy-opettajat, opettajien koulutukset, someturvapalvelu, poissaoloihin puuttumisen toimintamalli, kotoa kouluun-hanke, positiivisen diskriminaation rahoitus, koulutilojen korjaukset ja uudisrakennukset, koulusegregaation purkaminen, erikois- ja erityisluokkaselvitykset.  
 
Vapaa-aika: nuorisotila- ja liikuntapaikkaverkkouudistus, harrastesetelipilotti, nuorisotilatoiminta, harrastamisen Turun malli, kiva loma -toiminta, etsivä harrastustoiminta, kulttuurinen nuorisotyö, taiteen perusopetus, järjestöjen avustaminen ja liikunnan avustusuudistus, Hansan nuorisotila, Vimma 2.0, etsivä nuorisotyö, jalkautuva erityisnuorisotyö, kulttuurinen nuorisotyö (esim. Rock Academy-toiminta.)  
 
Turvallisuus:
 tilannekuvajohtaminen, koulutusta vanhempainilloissa ja kouluissa, tiivistynyt yhteistyö ja toiminta eri viranomaisten, kolmannen sektorin ja yrittäjien kesken, jalkautuva työ alueilla, keskusta-alueen turvallisuussuunnitelma, kriisiavun tarjoamisen malli, nuorten kuuleminen, ehkäisevän päihdetyön kehittäminen, yhteisötyö ja turvallisuusillat asuinalueilla. 
 
Elinympäristö: yhteisöllisen Turun kärkihanke: asuinalueiden tasapainoinen kehittäminen, lähiöohjelma, segregaation purkaminen, turvallinen keskusta yhteistyössä eri toimijoiden kesken, sujuva liikkuminen, skeittipaikka, liikuntapaikat.  
 
Työ ja elämänhallinta: työllisyyspalvelut, työpajatoiminta, elämänhallintataitojen harjoittelu, NuortenTurku -neuvontapalvelut, Ohjaamo, kesätyöt- ja harjoittelut, oppisopimuskoulutus, kouluissa talous- ja elämänhallintataitojen opetusta, järjestöjen työ itsenäistymisen auttamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.  
 
Osallisuus: lapsivaikutusten arviointi, nuorisovaltuusto ja lasten parlamentti, asukasbudjetti, nuorten ja nuorten ryhmien kuulemiset, somessa tiedottaminen. 
 

Lisätiedot: 
 
Lisää tietoa Turun kaupungin lasten ja nuorten palveluista löytyy oheisten linkkien kautta: www.turku.fi/lapsiperheet , www.turku.fi/nuoret