Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat. Maksujen perusteena olevia tulorajoja korotetaan 33 prosenttia. Muutos tulee voimaan 1.3.2023.

Lisätietoja

Tulorajan noston myötä asiakasmaksu laskee

Asiakasmaksujen perusteina ovat perheen koko, varhaiskasvatuksessa valittu tuntimäärä ja samassa taloudessa asuvien huoltajien tulot. Kun tulorajoja nostetaan, asiakasmaksu alenee ja pienimmät asiakasmaksut voivat pudota kokonaan pois.

Alennus koskee myös palvelusetelillä järjestettävää yksityistä varhaiskasvatusta.

Turun kaupunki lähettää päätöksen huoltajille uudesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta maaliskuussa 2023 ensisijaisesti sähköisesti suomi.fi-palvelun kautta. Mikäli suomi.fi-palvelu ei ole vielä käytössä, Turun kaupunki suosittelee palvelun käyttöönottoa viimeistään maaliskuun 2023 alussa.

Asiakasmaksujen alennus on tuki lapsiperheille

Asiakasmaksujen alentamisen tavoitteena on parantaa lapsiperheiden ostovoimaa ja tukea pieni- ja keskituloisia lapsiperheitä elinkustannusten ja sähkön voimakkaan hinnannousun vuoksi. Maksuja alentamalla pyritään myös nostamaan varhaiskasvatuksen osallistumisastetta.