Kuntalaisten odotuksia sähköiselle asioinnille kartoittaneen verkkokyselyn tulokset ovat valmistuneet. Ensisijaisesti turkulaiset toivoivat, että nykyisiä kanavia kehitettäisiin helppokäyttöisemmiksi. Toiseksi eniten toivottiin, että järjestelmät ohjaavat käyttäjiä toimimaan oikein.

Turun, Tampereen, Lahden ja Porvoon kaupungit selvittivät asukkaidensa odotuksia sähköisille palveluille verkkokyselyllä 14.10.–6.11.2022. Yhteensä kyselyyn vastasi 1157 henkilöä, joista turkulaisia vastaajia oli 291 henkilöä. Vastaajien kesken arvottiin kolme Museokorttia, jotka on toimitettu voittajille. 

Turkulaisista vastaajista 47 % oli valinnut tärkeimmäksi kaupungin sähköisten palvelujen kehityskohteeksi nykyisten kanavien kehittämisen helppokäyttöisemmäksi. ”

Fölin ja kirjaston palvelut saivat eniten kiitosta. ” Föli ja Vaski toimivat erinomaisesti.” Eniten moitetta sai terveyspalvelujen ajanvarauspalvelut, kaupungin verkkosivut ja palautepalvelu. Kahdesta viimeisestä todettiin niiden olevan sekavat ja vanhanaikaiset.  

– Sähköisten palvelujen kehittäminen Turussa noudattaa vastauksissa tulleita kehitysehdotuksia. Tavoitteena on koota digipalvelut yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja vision mukaisesti tulevaisuudessa tulisi olla myös yhtenäinen tunnistautumis- ja kirjautumistapa palveluihin. Sähköisten palvelujen tulee olla helppokäyttöisiä- käytettävyyteen tulee kiinnittää huomiota kaikissa asioinneissa, toteaa asiakkuusjohtaja Johanna Ritvanen.

Uusia asiointimahdollisuuksia 

Vastaajista 26 % piti tärkeimpänä uusien sähköisten asiointimahdollisuuksien rakentamista. ”Esim. Turussa on hyvä alku sähköisiin järjestelmiin, mutta puutteita on nähtävissä. Oma ideaalitilanteeni on, että vähintään 95 % asioinnista olisi hoidettavissa sähköisesti. Itselleni se on toivottava tapa asioida, joten toivon kaupungin panostavan näihin myös jatkossa” kirjoittaa turkulainen vastaaja

16 % vastaajista painotti nykyisten kanavien keskittämistä yhteen paikkaan. ”Jos kaikki mahdolliset palvelut löytyisivät saman sivuston/sovelluksen alta, helpottaisi se kaikkea asiointia. Myös se, ettei tarvitsisi tehdä joka paikkaan uusia tunnuksia, vaan yhdellä tunnuksella pystyisi hoitamaan kaikki asioinnit.” Toisaalta järjestelmien keskittämistä myös vastustettiin: ”Toivon, että ei keskitytä tekemään mammuttijärjestelmää, vaan aloitettaisiin tekemällä nykyisistä palveluista asiakas- eikä virastolähtöisiä.” 

Sähköisten palvelujen tärkeimpinä ominaisuuksina nähtiin helppokäyttöisyys, käyttäjän ohjautuminen oikein sekä ulkoasun selkeys. Turun kaupunki käsittelee kyselyn tuloksia sekä kokonaisuutena että eri palvelualueille kohdistettuna. Vastaukset otetaan erityisesti huomioon alkavassa verkkopalvelukokonaisuuden uudistuksessa. 

Tutustu kyselyn tuloksiin

Sähköinen asiointi -kyselytutkimuksen tiivistelmä (pdf)