Turkulaisten turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat eniten sähköpotkulautailijat sekä yleinen häiriökäyttäytyminen. Tämä käy ilmi Turun kaupungin teettämästä tuoreesta turvallisuuskyselystä turkulaisille. Kysely tehtiin vuoden 2022 loppupuolella.

Varautumisen teemailta

Varautuminen ja kiertävät sähkökatkot,
keskiviikkona 18.1. kello 18

Turun kaupunki järjestää varautumisen teemaillan yhteistyössä Turku Energian, Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen osaston ja Huoltovarmuuskeskuksen ja kanssa.

Facebook-linkki etätilaisuuteen  

Kaupunki on teettänyt turvallisuuskyselyn kahden vuoden välein. Kyselyyn vastasi 1 596 ihmistä. Edelliseen, vuoden 2020 kyselyyn vastasi 920 ihmistä.

Turvallisuuskyselyssä vastaajat saivat valita valmiista listasta kolme suurinta ongelmaa kaupungin turvallisuuteen liittyen. Vastaajista 41,4 prosenttia piti suurimpana ongelmana holtittomasti ajavia sähköpotkulautailijoita.

Sähköpotkulautailun lieveilmiöihin puututaan Turussa jo ennen seuraavan potkulautakauden alkua. Turun kaupunkiympäristölautakunnalle tuodaan maaliskuussa päätettäväksi kerralla kaikki nyt suunnittelussa olevat toimenpiteet.

Päätettäviä asioita tulevat olemaan potkulautapysäköinnin paikkojen määrän suunnitelmallinen laajentaminen ydinkeskustassa sekä Kupittaan alueilla telinein ja maalatuin parkkiruuduin, pysäköintipartiot, opastuksen ja valistuksen lisääminen sekä potkulautaoperaattoreiden kanssa sovittujen sääntöjen tiukentaminen.

Venäjän hyökkäyssota näkyy kyselyn tuloksissa

Sähköpotkulautojen jälkeen toiseksi suurimpana ongelmana pidettiin yleisesti häiriökäyttäytymistä (40,0 %). Seuraavina mainittiin huumeiden käyttäjät (27,7 %) ja katuväkivalta (26,1 %). Viidenneksi nousi terveyspalveluiden heikkeneminen (25,0 %).

Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaikuttanut turkulaisten turvallisuuden tunteeseen. Vastauksien perusteella turvallisuuden tunne on heikentynyt paljon 20,5 prosentilla vastaajista ja jonkin verran 56,8 prosentilla.

Kotitalouksien omatoiminen varautuminen (kotivara, ruokaa ja juomaa, patterilla toimiva radio yms.) on huonontunut kahden vuoden takaiseen verrattuna. Kyselyn perusteella niiden osuus on kasvanut, jotka eivät ole lainkaan varautuneet.

Turku on lisännyt viestintää varautumisesta esimerkiksi sähkökatkoihin liittyen syksystä 2022 alkaen. Materiaalia on tarjolla niin verkkosivuilla www.turku.fi/sahkokatkot kuin painettuina esitteinä kaupungin palvelupisteissä.

Turulla on lukuisia toimia turvallisuuden tunteen parantamiseksi

Turun kaupungilla on käynnissä lukuisia toimia turvallisuuden tunteen parantamiseksi kaupungissa.

- Turun kaupungin pitää olla turvallinen ja turvallisen tuntuinen kaikkialla ja kaikille turkulaisille. Työskentelemme vahvasti tämän eteen, sanoo Turun pormestari Minna Arve.

Työn tukena on Turvallisuussuunnitelma vuosiksi 2021–2024, jonka toimenpiteissä keskitytään kuuteen eri ilmiöön, muun muassa syrjäytymisen ehkäisyyn ja henkeen ja terveyteen kohdistuviin rikoksiin.

Kaupungin turvallisuussuunnitelman lisäksi vuonna 2022 on laadittu erillinen keskustan turvallisuussuunnitelma. Siihen on kerätty toimia, joita eri tahot ovat tehneet ja tulevat tekemään nimenomaan keskusta-alueen turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen parantamiseksi. Toimia on yhteensä yli 70, parhaillaan käynnissä ovat muiden muassa seuraavat:

  • Nuorten pariin jalkautumista on lisätty. Toiminnassa on mukana kaupungin ja eri järjestöjen toimijoita.
  • Ankkuri-toiminnan tehostaminen  mm. täydentämällä tiimiä. Nuorisopalvelut palkkasivat yhden nuoriso-ohjaajan osaksi Ankkuri-Tiimiä.
  • Lounais-Suomen poliisilaitoksessa on aloittanut viime vuonna uusi ennalta estävän toiminnan yksikkö. Poliisin tavoitteena on lisätä myös näkyvyyttä ja vuorovaikutusta kansalaisten parissa. Häiriöihin ja käyttäytymiseen puututaan matalammalla kynnyksellä
  • Kameravalvonnan parantaminen. Keskusta-alueen toimijat ovat kehittäneet kameravalvontaa yhteistyössä poliisin kanssa. Myös kaupunki on lisännyt kameravalvontaa yhteistyössä poliisin kanssa.
  • Yhteiset viestintätoimet
  • Terveysneuvonnan tehostaminen
  • Lasten ja nuorten osallistamisen lisääminen
  • Viranomaisten ja eri toimijoiden yhteistyön ja tiedonkulun parantaminen

Turvallisuussuunnitelmien toimenpiteiden jalkauttamista ja vaikuttavuutta seurataan tarkasti. Suunnitelmien laadintaan osallistuneet työryhmät kokoontuvat säännöllisesti arvioimaan toimenpiteiden käytännön toteutumista ja arviomaan niiden vaikutuksia.

- Turvallisuutta kehitetään monialaisesti ja tiiviissä yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden, hyvinvointialueen, poliisin, pelastuslaitoksen, järjestöjen, yhdistysten ja keskusta-alueen toimijoiden välillä. Kolmannen sektorin rooli toiminnassa on erityisen merkittävä. Yhdessä tehdyllä myönteisellä ja ratkaisukeskeisellä viestinnällä on myös hyvin tärkeä rooli kaupunkilaisten kokeman turvallisuuden tunteen parantamisessa, sanoo Turun pormestari Minna Arve.

Nuorten asioita varten on oma ryhmänsä

Turvallisuuteen liittyvissä toimenpiteissä erityishuomio on nuorten hyvinvoinnin lisäämisessä Turussa. Valtaosa Turun nuorista voi hyvin, mutta erityisesti keskustan häiriökäyttäytyminen on lyönyt ajoittain leimansa nuoriin ja Turun imagoon.

- Tilanteissa, joissa tarvitaan apua, avainasemassa on varhainen puuttuminen ongelmiin. Tätä teemme jo hyvin yhteistyössä lukuisten eri toimijoiden kanssa, mutta näin merkittävässä asiassa parannettaa on koko ajan. Myös koulun, kodin ja koko yhteisön roolit ovat merkittävät. On hyvin tärkeää, että jokainen nuori tulee nähdyksi ja kuulluksi ja tarpeen mukaan autetuksi, sanoo Turun nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio.

Nuorten hyvinvointia seurataan Turun kaupungin vetämässä Nuorten tilannehuone -työryhmässä, joka koostuu kaupungin, viranomaisten ja eri järjestöjen edustajista. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti.

Turku on mukana myös poliisin vetämässä Nuorten väkivalta -viranomaisyhteistyössä, johon osallistuu useita eri kaupunkeja Lounais-Suomesta.
 

Asiasanat: