Turun kaupunki korjaa aiemmin antamiaan ohjeita Impivaaran jalkapallohallin käyttöön liittyen. Impivaaran hallissa pitkään käytössä ollut herramiessopimus harjoittelusta toisten vuorojen edellä pitää edelleen. Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari pyytää anteeksi sekavia ohjeita.

Turun liikuntapalvelut lähetti 11.1.23 Impivaarassa harjoitteleville seuroille ja yhdistyksille ohjeen, jonka mukaan hallissa ei saa harjoitella ilman omaa vuoroa eikä varatuille vuoroille saa päästää ulkopuolisia.

Liikuntapalvelujen lähettämä viesti herätti laajalti harmia, vastustusta ja kielteistä julkisuutta. Kaupungin liikuntapalvelut selkeyttää nyt ohjeita.

-Korjaamme nyt Impivaaran jalkapallohallin käyttöön liittyvää epäjohdonmukaista ohjeistustamme. Pyydän anteeksi liikuntapalveluiden puolesta sekavia ohjeita asiassa, sanoo Turun liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari.

Turku on koonnut päivitetyt ohjeet kolmen kohdan periaatteiksi. Ohjeet koskevat varattujen vuorojen käyttöä, yleisövuorojen aikaista käyttöä ja kentän käyttöä ilman varausta. Lisäksi liikuntapalvelut lisää yleisövuoroja seuroilta vapaaksi jääneisiin aikoihin.

Turussa halutaan, että kaupungin liikuntatiloja käytetään tehokkaasti ja turkulaiset pääsevät liikkumaan mahdollisimman paljon.

-Impivaaran jalkapallohallin vuorojen aikaisilla käytänteillä ja vuorojaon periaatteilla tavoitellaan mahdollisimman suurta liikunnan määrää ja liikkujien tasapuolista kohtelua, liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari sanoo.

Näin voidaan varmistaa, että tilat ovat sekä asianmukaisessa että tehokkaassa käytössä ja jokainen voi harjoitella turvallisesti. Vuoroja voi hakea kätevästi sähköisen vuoronvarausjärjestelmän kautta.

Kaikkien käyttäjien tulee noudattaa Impivaaran jalkapallohallin järjestyssääntöjä. Pukuhuoneet ovat käytössä vain varatuilla vuoroilla ja yleisövuoroilla.

Hallin tiloja kiertävä liikuntapaikkatyöntekijä ja tallentava kameravalvonta ovat varmistamassa käyttäjien turvallisuutta. 

Impivaaran jalkapallohallin kolme periaatetta ovat: 

1. Varattujen vuorojen aikaiset käytänteet

Varatulla vuorolla toimiva vastuuhenkilö voi päästää seuraavan ryhmän verryttelemään johonkin varaamansa kentän osaan. Vastuuhenkilö voi myös kieltää tämän. Vastuu seuraavan ryhmän päästämisestä verryttelemään on vuoron varanneella vastuuhenkilöllä.

Ohjeet vuorojen hakemiselle ja linkki sähköiseen varausjärjestelmään: turku.fi/liikuntavuorot

2. Yleisövuorot

Impivaaran jalkapallohallin yleisövuorot ovat kaikille avoimia. Yleisövuoroilla pukuhuoneet saa käyttöön viimeistään 30 minuuttia ennen vuoron alkua ja ne ovat käytössä 30 minuuttia vuoron päättymisen jälkeen. Liikuntapalvelut lisää yleisövuoroja seuroilta vapaaksi jääneisiin aikoihin.

3. Kentän käyttö ilman varattua vuoroa

Lähtökohtana on, että Impivaaran jalkapallohallia käytetään varaamalla sinne vuoro. Jos kenttä on vapaana, sitä on mahdollista käyttää omatoimiseen harjoitteluun ja pienryhmäpelaamiseen kaikki kentän käyttäjät huomioiden kuten yleisövuoroillakin. Mikäli koko kenttä tai kentän lohko halutaan omaan käyttöön ja/tai säännölliseen pienryhmäpelaamiseen, tulee varata vuoro etukäteen kuten tähänkin asti. Varattujen vuorojen alkaessa, muiden kuin varattujen vuorojen käyttäjien tulee antaa tila vuoronvaranneiden käyttöön.

Lisätiedot:

Turun kaupungin liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari, p. 040 033 4453, markus.kalmari@turku.fi