Turun kaupungin pientaloja koskeva täydennysrakentamisselvitys etenee. Asukkaiden näkemyksiä jatkoon valituista kohde-ehdotuksista kerätään kyselyllä 23.1.-6.2.2023.

Turun kaupungin täydennysrakentamisselvityksen asukaskyselyssä etsittiin marraskuussa 2022 uusia tonttipaikkoja pientaloille. Kyselyyn vastasi 269 asukasta, joilta saatiin yhteensä 586 kommenttia. Lisäksi kommentteja kyselyyn antoi joukko kaupungin työntekijöitä. Yhteensä vastauksissa ehdotettiin 475 rakentamiselle sopivaa paikkaa tai aluetta.

Ehdotuksista on asiantuntijatyönä valittu potentiaalisimmat kohteet tarkempaan jatkotarkasteluun. Näistä kohde-ehdotuksista pyydetään nyt asukkaiden näkemyksiä uudella kyselyllä, joka on avoinna 23.1.-6.2.2023. Linkki kyselyyn löytyy osoitteesta https://kerrokantasi.turku.fi/taydennysrakentaminen2.

Marraskuun asukaskyselyyn vastasi kaikenikäisiä, eri puolilla Turkua asuvia kuntalaisia, ja vajaa parikymmentä henkilöä Turun ulkopuolelta. Kyselyn avulla saatiin runsaasti ehdotuksia rakentamiselle sopivista paikoista eri puolilla Turkua. Kooste asukkaiden vastauksista karttakyselyyn on nähtävissä osoitteessa https://kerrokantasi.turku.fi/taydennysrakentaminen2.

Valittaessa kohteita jatkotarkasteluun painotettiin mm. etäisyyttä keskustasta, olemassa olevista palveluista, infraverkostosta ja joukkoliikenteen pysäkeistä. Myös viheralueiden säästymistä ja hiilinielujen varjelua pidettiin arvokkaana. Lisäksi haluttiin säilyttää reitistöjen ja kulkuyhteyksien yhtenäisyys.

Täydennysrakentamisselvitys on osa Turun kaupungin pormestariohjelmaa, jossa pyritään lisäämään pientalotonttien tarjontaa ja rakentamista houkuttelevilla alueilla. Uusia pientalotontteja on etsitty sekä kaupungin että yksityisten omistajien maa-alueilta. Pientaloilla tarkoitetaan omakoti-, pari- ja rivitaloja.

Lopullinen täydennysrakentamisselvitys valmistuu kevään 2023 aikana.