Turun kaupunki tukee varhaiskasvatuksen henkilöstön hyvinvointia. Yhteisenä tavoitteena on vahvistaa pedagogista osaamista ja tukea johtamista.

Parasta aikaa Turun varhaiskasvatuksessa

  • Tämä uutinen aloittaa Parasta aikaa Turun varhaiskasvatuksessa -juttusarjan, joka antaa äänen varhaiskasvatuksen ammattilaisille ja tuo esille työn positiivisia puolia.
  • Haluatko liittyä joukkoon? Tutustu: www.turku.fi/parasta-aikaa 

Varhaiskasvatuksen henkilökunnan työhyvinvointi heijastuu suoraan varhaiskasvatustoiminnan laatuun. Se, miten henkilöstö voi, heijastuu myös lasten hyvinvointiin. Turun kaupungin tavoitteena onkin tukea työyhteisöjen hyvinvointia.

– Henkilöstön kouluttautumiseen suhtaudutaan myönteisesti ja kaupunki tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia täydennyskoulutukseen. Viime vuoden isoin koulutuksellinen satsaus liittyi observointiin, jonka tiimoilta henkilökuntaa koulutettiin havainnoimaan varhaiskasvatuksen arkea, kertoo pohjoisen varhaiskasvatusalueen aluepäällikkö Laura Mälkönen.

Henkilöstön kouluttautumiseen suhtaudutaan myönteisesti ja kaupunki tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia täydennyskoulutukseen.

Konkreettisia toimenpiteitä

Observointikoulutuksen tarkoituksena oli tuottaa parempaa varhaiskasvatusta kaikille. Alue- ja yksikkökohtaisen tutkitun tiedon saaminen auttaa vahvistamaan henkilökunnan osaamista entistä paremmin.

– Useissa päiväkodeissa on myös johtotiimejä, joiden tavoitteena on tuoda laajempaa näkemystä johtamiseen. Päiväkodinjohtajille on tarjolla työnohjausta. Useissa päiväkodeissa on kokeiltu mentorointitoimintaa, josta on saatu paljon positiivista palautetta, Mälkönen kertoo.

Päiväkotien henkilökunnan riittävyyden tueksi kaupunki on lisännyt myös alueellisten varahenkilöiden määrää.

– Meillä on jokaisella alueella viisi alueellista lastenhoitajan varahenkilöä, jotka voivat tulla tarvittaessa alueen päiväkotien avuksi. Lisäksi päiväkodeissa on toki omat varahenkilönsä.

Oppimisen tuki uudistui

Varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen oikeus tukeen vahvistui merkittävästi 1.8.2022 alkaen, kun lapsen tukea vahvistava muutos astui voimaan. Käytännössä tämä tarkoitti, että perusopetuksesta tutut käsitteet yleinen, tehostettu ja erityinen tuki kirjattiin myös varhaiskasvatuslakiin.

– Oppimisen tuen uudistus on lisännyt varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja lasten huoltajien välistä yhteistyötä, sillä laki velvoittaa ottamaan huoltajan mielipiteen entistä vahvemmin huomioon, kertoo varhaiskasvatuksen erityispalvelupäällikkö Jarna Peltonen.

Elokuusta 2022 alkaen lapsen tehostetusta ja erityisestä tuesta sekä yleisen tuen tukipalveluista on tehty hallintopäätös, jossa mainitaan tuen muodot, varhaiskasvatuksen järjestämispaikka ja tukipalvelut. Muutos on tuonut myös kaivattua jatkuvuutta varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen välille.

– Kaupunkitasolla olemme tehneet prosessista mahdollisimman selkeän. Jo ennen kuin lakimuutos astui voimaan, järjestimme päiväkotien henkilökunnalle muun muassa tuen iltapäiviä. Henkilökunta on voinut osallistua myös matalan kynnyksen vasumiitteihin, joissa on voinut kysyä epäselviä asioita lapsen tukiprosessiin liittyen. Lisäksi alueelliset varhaiskasvatuksen erityisopettajat ovat järjestäneet päiväkodeissa infotilaisuuksia. Näistä toimenpiteistä on ollut paljon hyötyä käytännön työssä, Peltonen kiittää.

Koulutusten ja infotilaisuuksien lisäksi Turun kaupunki on laatinut henkilökunnan työn tueksi kolmitasoisen tuen uimaratamallin, joka kuvaa tuen prosessit vaiheittain.