Tietävätkö kuntapäättäjät riittävän hyvin päättämistään asioista? Kirjastot aikovat omalta osaltaan pitää huolen, että tietävät. Useat Varsinais-Suomen ja Satakunnan kirjastot kutsuvat kevään aikana kuntapäättäjiä kylään. Kirjastojen monipuoliset palvelut ja toiminnot eivät ole tuttuja kaikille kirjastoasioista päättäville lautakuntien jäsenille. Tähän tavoitellaan nyt muutosta päättäjävierailuilla.

Kampanjan osana kirjastoissa on jaossa VIP-asiakas-kirjanmerkkejä, joihin on koottu kohokohtia kirjastojen yhteiskunnallisista vaikutuksista:

  • Lukutaito – kirjasto tukee kaikenikäisten monipuolista lukutaitoa. 
  • Tilaa kaikille – kirjastossa on tilaa monenlaiseen tekemiseen ja olemiseen.
  • Yhteisöllisyys – kirjasto edistää paikallista kulttuurielämää ja alueen elinvoimaa. 
  • Demokratia – kirjastossa kaikki voivat sivistää itseään. 
  • Digitaidot – kirjasto tarjoaa laitteita ja tukea digiarkeen. 
  • Kestävä kehitys – kirjasto on kiertotalouden edelläkävijä. 

Lounais-Suomen kirjastot kutsuvat kuntapäättäjiä kylään alkuvuonna 2023. Monissa kunnissa vierailut toteutuvat ystävänpäivänä 14.2.

Mukana kampanjassa ovat ainakin seuraavat kunnat:
Eura, Eurajoki, Harjavalta, Kankaanpää, Mynämäki, Nousiainen, Pori, Somero, Säkylä, Taivassalo ja Ulvila.

Vierailujen tarkoituksena on tehdä näkyväksi nykyaikaisen kirjaston toimintaa ja selkiyttää kirjaston roolia kunnassa. Samalla kirjastoilla on tilaisuus nostaa esiin mahdollisia kipupisteitä ja pohtia yhdessä kuntapäättäjien kanssa, mitä ongelmille voisi tehdä.

Nykypäivän kirjastoissa ei ainoastaan lainata ja palauteta kirjoja, vaan aineistokokoelma on paljon laajempi e-aineistoineen kaikkineen. Kirjasto on tila, jossa perinteisten kirjastopalveluiden lisäksi tuotetaan erilaisia arjen hyvinvointia tukevia palveluita sekä ehkäistään eriarvoistumista. Kirjastossa järjestetään monenlaisia tapahtumia, tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa sekä tarjotaan ratkaisuja myös ihmisille, joille painetun tekstin lukeminen on hankalaa, tai joilla on vaikeuksia päästä kirjastoon. Kirjastoissa tehtävä lukutaitotyö on tärkeää kaikissa ikä- ja kulttuuriryhmissä.

Hyvinvointialueiden käynnistyminen tuo paljon muutoksia kuntien toimintaan ja kirjaston rooli uudessa sivistyskunnassa korostuu. Kirjaston monipuoliset palvelut halutaan tuoda entistä paremmin kaikkien tietoon. Päättäjillä on valtaa kirjastojen tulevaisuuteen ja heidän tulisi olla perillä kirjaston palveluista ja lakisääteisen peruspalvelun merkityksestä. Toimivat palvelut eivät synny ilman riittäviä resursseja, kunnollisia tiloja ja ammattitaitoista henkilökuntaa.

    Kuntapäättäjäkampanjan organisoi Varsinais-Suomen ja Satakunnan yleisten kirjastojen alueellista kehittämistehtävää hoitava Turun kaupunginkirjasto.