Vaski-verkkokirjastoon on avattu monikulttuurisia asiakkaita palveleva Kirjasto eri kielillä -sivusto, joka löytyy verkkokirjaston Asiakkaalle-valikosta.

- Sivusto ohjaa käyttämään Vaski-kirjaston monikielistä aineistoa ja kirjaston e-aineistoja sekä esittelee kirjastojen eri kielillä saatavia palveluita, projektisuunnittelija Katarzyna Wojciechowicz kertoo.

Kirjasto eri kielillä -sivusto on osa Turun kaupunginkirjaston Moninainen kirjasto - Monikulttuurisen kirjastotyön kehittäminen -projektia. Projektin aikana kehitetään kirjastoon toimintamalleja, joka takaavat asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja saavutettavat palvelut etenkin muualta Suomeen muuttaneille.

Kirjasto pyrkii tarjoamaan työkaluja kaikkeen tähän.

Turun pääkirjaston vanhan puolen alakerrassa löytyy suuri osasto kirjoja eri kielillä: aineistoa löytyy yleisimpien eurooppalaisten kielien ohella muun muassa tsekin, serbian, liettuan tai nykykreikan kielillä sekä aasialaisten valtakielien lisäksi esimerkiksi albaniaksi, azeriksi tai vietnamin kielellä. Myös lastenkirjoista on tarjolla runsas monikielinen kokoelma.

Verkkokirjaston e-aineistot tutuiksi

Vaski-verkkokirjaston monipuoliset e-aineistot ovat olennaisia palveluita Suomeen muuttaneille erikielisille asiakkaille. Esimerkiksi PressReader-palvelussa voi lukea sanomalehtiä kymmenillä eri kielillä - joko kirjastossa tai kotona kirjastokortin numeron ja tunnusluvun avulla.

- Verkkokirjaston tärkeät palvelut ovat ehkä olleet erikielisille asiakkaille hieman vaikeasti saavutettavissa, Katarzyna Wojciechowicz kuitenkin toteaa.

Hän on kartoittanut erikielisten asiakkaiden tarpeita maahanmuuttajien kirjasto-opastuskierroksilla, joilla kerrotaan kirjaston palveluista.

- Kierroksilla tulee niin paljon infoa, ettei siinä tilanteessa pysty omaksumaan kaikkea heti. Näistä syistä olemme halunneet tehdä sivuston, josta saa tietoa kirjaston palveluista selkeästi ja selkosuomella ilmaistuna. 

Kirjasto eri kielillä -sivustolla kerrotaan, miten voi hakea, etsiä ja tilata erikielisiä aineistoja Vaski-kirjastosta - tai jos tarvitsemaansa aineistoa ei löydä omalla kielellä, miten kirjastosta voi pyytää tilaamaan sitä valtakunnallisesti palvelevista Monikielisestä kirjastosta sekä Venäjänkielisestä kirjastosta, jossa on myös ukrainankielistä aineistoa.

Ajankohtaisesta tilanteesta johtuen projektissa on myös tuotettu Vaskikirjastolle esitteitä, joissa kirjastopalvelut esitellään selkosuomen lisäksi ukrainaksi.

Kotoutumisen, opiskelun ja harrastusten tukena

Kirjasto eri kielillä -sivustolta saa tietoa, miten verkkokirjaston aineistojen avulla voi opiskella suomea. Siten sivusto tukee muista kulttuureista tulleiden asiakkaidensa kotoutumista. Tästä syystä periaate on, että käyttösäännöt ovat nimenomaan selkosuomeksi.

Sivustosta löytää tietoa selkokirjoista ja muista suomen kielen oppimateriaaleista. Sieltä löytyvät myös linkit Promentorin eri kielten verkkokursseihin.

- Kirjastokortin kautta pääsee hyvin monenlaisiin sisältöihin, ja voi harrastaa erilaisia asioita. Vaski-kirjaston tarjoamilla verkkokursseilla voi opiskella esimerkiksi musiikkia, Katarzyna Wojciechowicz muistuttaa.