Pysäkki-luokka on määräaikainen pienryhmä kouluakäymättömille 6.–9.-luokkalaisille. Tavoitteena on, että nuoret saavat uudelleen koulunkäynnistä kiinni.

Lisätietoja:

  • Pysäkki-luokalle haku tapahtuu koulun ja huoltajien yhteistyönä.
  • Ennen Pysäkki-luokalle hakua oppilaalle on täytynyt suunnata erilaisia kirjattuja tukitoimia.
  • Jos yhteistyössä Pysäkki-luokan opettajien kanssa päädytään Pysäkki-luokalle hakemiseen, hakulomake ja mahdolliset liitteet toimitetaan erityispalvelupäällikölle.
  • Hakuprosessin päätteeksi oppilas ja huoltajat sekä oman koulun yhteyshenkilö kutsutaan Pysäkki-luokan haastatteluun, jossa päätetään oppilaan Pysäkki-luokkapaikasta ja aloituspäivästä.
  • Pysäkki-luokalle hakeminen (pdf)
  • Hakemus Pysäkki-luokalle (pdf)

Turun kaupunki tekee paljon ennaltaehkäisevää työtä, jonka tarkoituksena on puuttua koulupoissaoloihin entistä varhaisemmassa vaiheessa.

Jos oppilaalla on poissaoloja niin paljon, että hän on vaarassa syrjäytyä koulunkäynnistä kokonaan, hänelle voidaan hakea opiskelupaikkaa uudelta Pysäkki-luokalta. Vuoden 2023 alussa aloittaneen luokan erityisopettajina toimivat Sanna Nirhamo ja Tuuli Virtanen.

Ongelmana runsaat poissaolot

Tällä hetkellä Pysäkki-luokka toimii osin kaupungin oman rahoituksen ja osin opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän koronarahan turvin.

– Pysäkki-luokka perustettiin, koska kaupungissa nähtiin tarve tukitoimien ja ennaltaehkäisevän työn lisäämiseen. Turkulaisten lasten ja nuorten koulupoissaolot ovat lisääntyneet huomattavasti, ja runsaiden poissaolojen vuoksi oppilas voi pudota kokonaan kärryiltä, kertoo erityispalvelupäällikkö Marika Rae.

Kaikissa kouluissa oppilaille annetaan tarpeen mukaan yleistä, tehostettua ja erityistä tukea. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista. Ensisijaisesti tuki annetaan oppilaalle omassa opetusryhmässä ja omassa koulussa erilaisin joustavin järjestelyin.

Kyläkoulumeininkiä ja hyvää fiilistä

Pysäkki-luokka toimii Turun ammattikorkeakoulun tiloissa Lemminkäisenkadulla. Luokalla on 14 oppilasta ja oppilaspaikkoja on maksimissaan 15. Vaikka toiminta on vasta alkanut, on hakijoita jo enemmän kuin paikkoja.

– Täällä on vanha kyläkoulumeininki ja kaiken kaikkiaan hyvä fiilis. Oppilaat ovat rauhallisia ja vuorovaikutus toimii. Työskentelytapa on hyvin samanlainen kuin sairaalakoulussa: jokainen etenee omassa rytmissään ja omien tavoitteidensa mukaisesti, Tuuli Virtanen kertoo.

Luokalle ei kuitenkaan tulla vain hengailemaan. Jos oppilas ei kuukauden aikana sitoudu luokan toimintaan, kokeilujakso voidaan keskeyttää. Toistaiseksi keskeytyksiä ei ole ollut.

– Hoidamme jäävuoren huippua. Ennaltaehkäisevää työtä pitäisi olla paljon enemmän, Sanna Nirhamo tiivistää.

Virtasen ja Nirhamon mukaan oppilaalle on aina parempi, että hän saisi riittävästi tukea omassa lähikoulussaan.

Täällä ympäristö on uusi, ja jokainen oppilas saa itse vaikuttaa omaan koulupolkuun. Menemme kaikessa toiminnassa nuori edellä, ja tällaiselle toiminnalle on selvästi tosi paljon tarvetta.

Tavoitteena normaali koulunkäynti

Nuoren koulupoissaolojen taustalla voi olla psyykkistä tai fyysistä sarastelua ja yleisiä elämänhallintaan liittyviä haasteita. Joillakin oppilailla voi olla jopa kokonainen vuosiluokka käymättä.

Virtasen ja Nirhamon mukaan on myös yleistä, että nuori on jostain syystä kokenut oman koulun ympäristön ahdistavana.

– Täällä ympäristö on uusi, ja jokainen oppilas saa itse vaikuttaa omaan koulupolkuun. Menemme kaikessa toiminnassa nuori edellä, ja tällaiselle toiminnalle on selvästi tosi paljon tarvetta, Nirhamo toteaa.

Pysäkki-luokalla jokaiselle oppilaalle tehdään oma viikoittainen suunnitelma ja aikataulu. Koulua käydään enintään kuusi tuntia päivässä ja oppilaiden huoltajien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Jos oppilas on vähääkään myöhässä, Nirhamo ja Virtanen ovat heti yhteydessä huoltajaan.

Luokalle voi hakea enintään puoleksi vuodeksi kerrallaan. Oppilas säilyy oman koulunsa oppilaana, ja arviointi toteutetaan yhteistyössä oman koulun kanssa. Oma koulu toimittaa myös tarvittavat oppimateriaalit.

Pysäkki-jakson aikana suunnitellaan oppilaan tukitoimet ja kouluun paluu yhteistyössä oman koulun kanssa. Tavoitteena on, että nuori pääsee palaamaan normaaliin koulunkäyntiin.

– Pysäkki-toiminta jatkuu myös tulevana lukuvuonna ja tavoitteena on saada toiminnasta pysyvää. Syksystä alkaen luokalle saadaan toivottavasti myös oma koulunkäynninohjaaja, Rae kertoo.